De gemeente Leidschendam-Voorburg in de provincie Zuid-Holland bestaat uit de voormalige zelfstandige dorpen Voorburg, Leidschendam, Veur, Stompwijk en het buurtschap Wilsveen.

Leidschendam-Voorburg op Google Maps
Leidschendam

De plaats ‘Leidschendam’ heeft zijn huidige naam te danken aan het feit dat er in de 14e eeuw in de Vliet een dam ‘de Leytsche Dam’ werd gelegd.
In de loop der tijd werd deze dam vervangen door een combinatie van een Overtoom (een constructie om een leeg schip met handkracht van de ene kant van het water over te brengen naar de ander kant) en een Schutsluis (een doorgaans stenen smalle sluis waar een beladen schip invaart om zo het aanwezige waterpeil te kunnen overbruggen).

Het recht van den Leytsche Dam rond 1680, ingekleurde gravure van C. Decker en P.F. SmithHet recht van den Leytsche Dam rond 1680, ingekleurde gravure van C. Decker en P.F. Smith.

In de 17e eeuw bestond het scheepvaartverkeer ‘rond den Dam’ hoofzakelijk uit trekvaartdiensten tussen Delft en Leiden. Door het nodige oponthoud van de passagiers en het uitladen van vracht, ontstonden er al snel rond en op de kades de nodige vormen van nering. Diverse herbergen, hout-, snuif- en korenmolens, winkels in scheepsbenodigdheden, zeilmakerijen en een scheepsmakerij zagen het levenslicht. Maar ook ‘craemerswinckels in vettewaryen’ (winkel in olie, smeer, kaarsen en scheepsverlichting) waren in het straatbeeld geen uitzondering.

De bebouwing ten zuiden van de Vliet werd Leidschendam genoemd, en behoorde tot het ambacht, later gemeente, Stompwijk. Alhoewel door Napoleon, via een keizerlijk decreet in 1811 benoemd, is de gemeente Leidschendam op 1 januari 1938 uit een fusie tussen de gemeente Veur en Stompwijk met de buurtschap Wilsveen pas officieel ontstaan. Veur en Leidschendam vormen samen het historische centrum van het huidige Leidschendam.
Het huidige raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in Leidschendam werd op 20 mei 1941 in gebruik genomen en stond symbool voor deze nieuwe gemeente.

Van het oude dorp Leidschendam is helaas weinig bewaard gebleven. Rondom de dorpskern liggen verschillende grote kantoorgebouwen. Het overdekte winkelcentrum Leidschenhage heeft een metamorfose ondergaan en is onlangs (2021) heropend onder de naam Westfield Mall of the Netherlands.

Leidschendam, Oude Trambaan ter hoogte van het ministerie van Volksgezondheid, gezien in oostelijke richting,1976Leidschendam, Oude Trambaan ter hoogte van het ministerie van Volksgezondheid, gezien in oostelijke richting,1976

Bekijk meer beeldmateriaal van Leidschendam

Voorburg

Voorburg is gelegen aan het Rijn-Schiekanaal (ook Vliet genoemd) en grenst aan Den Haag, Rijswijk en aan Leidschendam. De oudste vermelding van de naam Voorburg dateert uit 777. Het gebied werd echter al ruime tijd daarvoor bewoond. Zo bevond zich ter hoogte van het huidige Voorburg in de tweede en derde eeuw een Romeinse nederzetting met de naam Forum Hadriani. Forum Hadriani was in die tijd de meest noordelijk gelegen Romeinse stad op het vasteland van Europa. Ruim vijfhonderd jaar na de deze Romeinse bewoning komen we de oudste vermelding van 'Foreburg' tegen in een tussen 777 en 866 bijgehouden goederenlijst van de Utrechtse kerk.

Links huizen met daarvoor twee vrouwen en een kind, daarnaast een vrouw met een mand en een man met een zeis. In het midden een koets met paarden met achterop een lakei en rechts een man met een mand op de rug. Op de achtergrond de doorgaande weg met bomen, prent door P.C. la Fargue, 1757Links huizen met daarvoor twee vrouwen en een kind, daarnaast een vrouw met een mand en een man met een zeis. In het midden een koets met paarden met achterop een lakei en rechts een man met een mand op de rug. Op de achtergrond de doorgaande weg met bomen, prent door P.C. la Fargue, 1757

In de Middeleeuwen behoorde de zogenoemde ambachtsheerlijkheid Voorburg toe aan de families Van Wassenaar en De Ligne. Van 1615 tot 1828 was de heerlijkheid in het bezit van de stad Delft. Uit de raadsnotulen van 2 oktober 1828 blijkt dat de stad Delft van plan was de heerlijkheidsrechten van Voorburg te verkopen op een openbare veiling. De raad stuurde hierop een verzoekschrift met een financieringsplan aan de koning. Op 9 oktober 1828 werden de heerlijkheidsrechten aangekocht door Voorburg voor een bedrag van 7.500 gulden en werd Voorburg een zelfstandige gemeente.

Voorburg, Kerkstraat gezien in de richting van de Oude Kerk en de Herenstraat, fotograaf onbekend, rond 1910Voorburg, Kerkstraat gezien in de richting van de Oude Kerk en de Herenstraat, fotograaf onbekend, rond 1910

Omdat Voorburg vlak bij het landelijke regeringscentrum lag, ontwikkelde het zich tot een plaats waar de gegoede burgerij hun buitenverblijven vestigden. Zo liet bijvoorbeeld Constantijn Huygens ‘Hofwijck’ bouwen en woonde prinses Marianne van Oranje-Nassau op de buitenplaats Rusthof, die helaas niet meer bestaat. In huize Vreugd en Rust werd Groen van Prinsteren geboren. In de buitenplaatsen Arentsburgh en Hoekenburg was tot het jaar 2000 het Doveninstituut Effatha gevestigd.

Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde, buitenplaats Huis te Werve, fotograaf onbekend, rond 1930Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde, buitenplaats Huis te Werve, fotograaf onbekend, rond 1930

Tussen 1899 en 1912 groeide Voorburg snel. De gebieden rond de buitenplaatsen Vronestein en Leeuwenstein en de tuinen van Rusthof en Middenburg werden snel volgebouwd. Hierna volgden diverse uitbreidingen, zoals tussen Vliet en Broeksloot, vlak bij de oude kerk. De meeste huizen werden gebouwd in de periode 1909-1912. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd rond het Koningin Julianaplein een nieuw centrum ontworpen rond 1975 werd de laatste nieuwbouwwijk 'Essesteijn' voltooid. Hoewel Voorburg Inmiddels is vastgegroeid aan Den Haag, heeft het haar oude dorpskern en eigen geschiedenis behouden.

Monseigneur Van Steelaan, fotograaf JosPé, rond 1965Monseigneur Van Steelaan, fotograaf JosPé, rond 1965

Tot 1 januari 2002 vormden Leidschendam en Voorburg beiden een zelfstandige gemeente. Sindsdien vormen Leidschendam, samen met het dorp Stompwijk, en Voorburg onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Plattegrond met uitbreidingsplan ten behoeve van de nieuwe grenswijziging tussen  's-Gravenhage met Voorburg en Rijswijk uit 1931: bebouwde terreinen, bouwterreinen enzovoort. Aanduiding geografisch noorden. Haagse Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Plattegrond met uitbreidingsplan ten behoeve van de nieuwe grenswijziging tussen 's-Gravenhage met Voorburg en Rijswijk uit 1931: bebouwde terreinen, bouwterreinen enzovoort. Aanduiding geografisch noorden. Haagse Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting

Bekijk meer beeldmateriaal van Voorburg