In 2006 bracht het Haags Gemeentearchief de brochure ‘Den Haag ’40-’45 in monumenten’ uit. Inmiddels zijn er niet alleen gedenktekens verplaatst of verdwenen, maar is er ook een groot aantal nieuwe monumenten bijgekomen. De verwachting is dat het aantal herdenkings- en herinneringsmonumenten in Den Haag de komende jaren blijft toenemen. Mede daarom is er gewerkt aan de database oorlogs- en herinneringsmonumenten. Hieraan worden beschrijvingen van nieuwe - of tot nu toe onbekende - monumenten toegevoegd.

Zoeken in de database oorlogs- en herinneringsmonumenten

Toenemend aantal gedenktekens

Al in de oorlog werd begonnen met het oprichten van gedenktekens. Er kwamen monumenten op openbare plaatsen en in gebouwen. In de jaren erna zijn er nog veel meer bijgekomen. Den Haag kende in 1985 slechts circa 20 monumenten; in 2006 was dit aantal verdubbeld. En nu, in 2021, zijn er circa 190 herdenkings- en herinneringsmonumenten van de Tweede Wereldoorlog bekend. Van al deze monumenten is inmiddels een beschrijving gemaakt en beeldmateriaal verzameld.

De verwachting is dat er de komende jaren nog veel meer monumenten bij komen. De beschrijvingen van deze nieuwe gedenktekens worden opgenomen in de database. Zo zijn ook deze monumenten voor iedereen terug te vinden op de website.

Uw bijdrage aan de database

Mist u nog een Haags herinneringsmonument van de Tweede Wereldoorlog? Bijvoorbeeld uit een school- of verenigingsgebouw. Wij ontvangen uw tip (het liefst met foto) graag! Neem voor aanvullingen vaan deze collectie en/of andere vragen contact met ons op.