Wilt u een archief inzien dat niet openbaar is? U kunt hiervoor een verzoek doen. Het Haags Gemeentearchief heeft veel archieven uit de 20e eeuw en deze eeuw die niet openbaar zijn. Zo beschermen we de privacy van de personen waar het materiaal over gaat.

Bord verboden toegang voor onbevoegden

Is een archief openbaar of niet?

1. Kijk in het archievenoverzicht of het archiefstuk openbaar is of niet.
2. Klik eerst op een archief en dan op inventaris.
3. Klik daarna op beschrijving. Het staat in de beschrijving als het archiefstuk nog niet openbaar is.

Niet-openbaar archief aanvragen

Download het formulier inzage niet-openbaar archief (pdf, 202 kB).

Noem bij het invullen uw reden voor de aanvraag. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het per post op naar:

Haags Gemeentearchief
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Of stuur het ondertekende formulier op via het contactformulier

U krijgt binnen 3 weken antwoord.

Als u toestemming wordt verleend kunt u de archiefstukken inzien op de studiezaal.  Van de archiefstukken mogen GEEN kopieën, scans of foto’s worden gemaakt.

Meer informatie over het inzien van archieven

Wilt u meer weten over het geven van toestemming? En hoe die keuze wordt gemaakt? Neem contact met ons op.