Aan het gebruik van beeld- en ander materiaal dat op deze website getoond wordt zijn voorwaarden verbonden. Ook kunt u verouderd taalgebruik vinden.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het recht van de maker van een werk (o.a. literatuur, wetenschap of kunst) om zelf te bepalen of, hoe, waar, wanneer en door wie zijn/haar werk openbaar of verveelvoudigd mag worden. Het auteursrecht en de Auteurswet gelden niet alleen voor fotografen, maar voor iedere categorie van creatieve makers. Voorbeelden zijn: componisten, kunstenaars, architecten, schrijvers, filmregisseurs, wetenschappers etc. Voor het gebruik van dit materiaal is dan ook toestemming nodig. De auteursrechthebbende kan hiervoor een vergoeding vragen.

Daarnaast bepaald het persoonlijkheidsrecht dat de naam van de maker van een werk moet worden vermeld, ook als het auteursrecht bij overlijden aan een ander is overgedragen. Wij raden aan om altijd, indien bekend, de naam van de maker te vermelden. Ook moet de collectie waaruit de afbeelding afkomstig is worden vermeld. Een voorbeeld: fotograaf Jan Jansen, collectie Haags Gemeentearchief.

Disclaimer voor de gebruiker

Het Haags Gemeentearchief heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van de afbeeldingen die op de website worden getoond te achterhalen. Toch valt niet uit te sluiten dat op een afbeelding waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden nog auteursrecht rust. Wie foto’s, prenten, tekeningen of affiches etc. openbaar maakt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het auteursrecht.

Informatie voor de auteursrechthebbende

Indien u, als auteursrechthebbende, toch een afbeelding tegenkomt en u bezwaar heeft tegen de publicatie ervan op onze website dan kunt u contact op nemen.

Toelichting verouderd taalgebruik

Bepaalde delen van de collectie van het Haags Gemeentearchief bevatten historisch of verouderd taalgebruik en inhoud die als beledigend kunnen worden ervaren. Bijvoorbeeld termen en beschrijvingen die refereren aan raciale, etnische en culturele groepen. Stukken in onze collectie, hun inhoud en de beschrijving daarvan reflecteren de tijdsgeest en de ideeën van de maker of beschrijver in een bepaalde periode.

Het HGA kiest ervoor om de oorspronkelijke beschrijvingen van deze stukken te behouden, omdat die iets aangeven van de houding en visies uit de tijd waarin ze werden opgemaakt of in de collectie zijn opgenomen. Als we die zouden wissen, dan wissen we ook een stuk historische vastlegging. Wel voegen we, daar waar nodig, extra beschrijvende (achtergrond)informatie toe. Vanwege de grote omvang van onze collectie is dit een voortdurend proces.

We stellen uw hulp op prijs

Als u stukken ziet met taalgebruik of inhoud die u niet gepast vindt en die het Haags Gemeentearchief opnieuw zou moeten bekijken, neem dan contact met ons op. Voeg bij uw bericht zoveel mogelijk details toe over het stuk, het taalgebruik of de inhoud, en het referentienummer of de link naar het betreffende stuk. Geef in het onderwerp van uw bericht aan dat uw mail gaat over het 'herzien van een beschrijving'.

Dank!