Ieder jaar komen er in Den Haag nieuwe straatnamen bij. Niet alleen straten krijgen een naam, maar pleinen, bruggen, fietspaden en wateren ook. Alle straatnamen zijn in een database opgenomen. Hierin is te vinden in welk stadsdeel, wijk en/of buurt een straat ligt, maar ook wanneer deze zijn naam heeft gekregen en wat de naam betekent. Ook de vervallen straatnamen zijn in deze database opgenomen. Hiermee vormt de straatnamendatabase een bron van kennis voor de plaatselijke geschiedenis.

Doorzoek de straatnamendatabase

Straten en hun namen

Tot de 19de eeuw kreeg werd een straat genoemd naar een bewoner (Juffrouw Idastraat), of kreeg een naam door de ligging in een bepaald gedeelte van de stad (Noordeinde), bepaalde beroepen die in straat werden uitgeoefend (Voldersgracht) of naar openbare gebouwen die er gevestigd waren (Badhuisstraat).
In de 19e eeuw werd er veel gebouwd en de aannemers gaven die straten zelf namen en droegen deze over aan de gemeente. In 1888 maakte de Haagse gemeenteraad een einde aan deze wildgroei van namen. Er was structuur nodig. 

Naamgeving georganiseerd vanuit de gemeente

Sinds het einde van de 19de beslist de gemeenteraad van Den Haag over de nieuwe naamgeving in de stad. Dit bleef, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, tot 2004 het geval. Sindsdien worden straatnamen vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders, nadat belanghebbenden en deskundigen suggesties en adviezen hebben gegeven. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag beoordeelt waar nieuwe straatnamen nodig zijn, het Haags Gemeentearchief doet sinds het einde van de 19de eeuw inhoudelijke voorstellen voor de nieuwe straatnamen.

Vindbaarheid en soorten straatnamen

Hulpdiensten, zoals politie en brandweer, beoordelen de voorgestelde namen, deze mogen namelijk geen verwarring opleveren met al bestaande straatnamen in Den Haag of met die in de aangrenzende gemeenten.
Niet alleen de brandweer, politie en postbode, maar ook bezoekers moesten een straat snel kunnen vinden. Hele wijken kregen daarom dezelfde soort straatnamen. Zeehelden, generaals, staatslieden, geleerden, schilders, en ook steden, dorpen, rivieren, dieren, bloemen en bomen werden vernoemd en natuurlijk werd in Den Haag ook het Oranjehuis niet vergeten.

Aanduiding van de straatnaam in de vorm van straatnaamborden kent Den Haag sinds 1843. Vijftien jaar later kreeg ieder Haags gebouw aan de openbare weg een eigen huisnummer. 

Annexatie, dubbele straatnamen en 'moderne' achtervoegsels

In 1923 kwam Loosduinen bij Den Haag. Veel Loosduinse straatnamen waren (bijna) identiek aan die van Den Haag. Dat was verwarrend. In 1967 zijn hiervoor nieuwe namen vastgesteld. Omstreeks 1950 werden de straatnamen ‘gemoderniseerd’ en de tot dan toe gebruikelijke achtervoegsels straten, wegen en lanen kregen vanaf 1955 de achtervoegsels -horst, -rade en -gaarde.
Sinds 1970 zijn er weer nieuwe straten, lanen, pleinen, wegen en paden in het straatbeeld teruggekeerd. De annexaties in 1994 en 2002 van het Wateringse Veld en Leidschenveen-Ypenburg leidden tot dezelfde problemen als eerder in Loosduinen. De meest verwarrende straatnamen werden ook hier veranderd.