Zoekt u gegevens over personen uit Den Haag en Leidschendam-Voorburg? Bij het Haags Gemeentearchief zijn archieven met gegevens over personen uit Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Leidschendam, Stompwijk, Veur en Voorburg. Welke informatie u over personen vindt, verschilt per bron.

Verzamelde akten van de burgerlijke stand

Zo werkt zoeken naar persoonsgegevens

U kunt op verschillende manieren naar gegevens over personen zoeken. Een klein deel van de gegevens staat al online. De gegevens die niet digitaal zijn maar wel openbaar, bekijkt u gratis op de studiezaal.

Bronnen voor stamboomonderzoek

Gebruik voor uw onderzoek onder andere deze bronnen:

  • De geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Deze akten kunt u bekijken als ze openbaar zijn. Deze akten zijn bewijzen dat geboortes, huwelijken en sterfgevallen zijn gebeurd.
    - geboorteakten na 100 jaar openbaar
    - huwelijksakten na 75 jaar openbaar
    - overlijdensakten na 50 jaar openbaar
  • De bevolkingsregisters tot en met 1939. Hierin vindt u verschillende gegevens over personen en gezinnen.
  • De doop-, trouw- en begraafregisters van de verschillende kerken in Den Haag tot 1811. In deze documenten staan gegevens zoals de datum van de begrafenis of doop.
  • Het notarieel archief van 1597 tot en met 1842. Dit zijn documenten die zijn ondertekend door een notaris.

Persoonlijke informatie over levende personen inzien

Sommige informatie kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden aanvragen om in te zien. Dit geldt voor akten over (mogelijk) nog levende personen.
Meer informatie hierover vindt u bij de gemeente Den Haag of de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Online naar persoonsgegevens zoeken

Gegevens van personen staan deels online. U vindt deze gegevens in de digitale indexen. In deze zoeksystemen zoekt u bijvoorbeeld naar namen van baby’s in geboorteakten. Of namen van de bruid en bruidegom of namen van personen die in Den Haag overleden zijn. De indexen worden bijna dagelijks bijgewerkt. U heeft geen account of lidmaatschap nodig.

Beperkte vindbaarheid

Helaas worden nog niet alle namen in de akten via het Personenoverzicht getoond. Het is dus goed mogelijk dat uw zoekopdracht op naam binnen het Personenoverzicht geen resultaat oplevert, terwijl de scan wel degelijk beschikbaar is. Wij adviseren u dan ook bij een negatief resultaat aanvullend klassiek onderzoek te doen in de tienjarentafels en de akten van het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand (0335-01).

Ga direct naar persoonsgegevens zoeken of lees meer over de beperkte werking van het Personenoverzicht.

Op de studiezaal naar persoonsgegevens zoeken

Op de studiezaal zoekt u in andere indexen van archieven. U kunt deze indexen gebruiken als u iets wilt vinden over mensen met een bepaalde achternaam. Bijvoorbeeld in een verslag van een vergadering. U vindt op de studiezaal meer indexen dan online.

Namen in beschrijvingen van archiefstukken zoeken

U kunt zoeken naar het voorkomen van een naam in een beschrijving van een archiefstuk. Deze beschrijvingen hebben inventarisnummers per archief. Er kan een jaartal genoemd staan waarin het inventarisnummer openbaar wordt. Archiefstukken die al openbaar zijn, bekijkt u op de studiezaal.

Wilt u een archiefstuk inzien dat nog niet openbaar is? Doe dan een verzoek om deze in te zien.

Archiefstukken online bekijken

Soms kunt u de archiefstukken online bekijken. Klik hiervoor op een inventarisnummer om te zien of u het online kunt bekijken. Is het archiefstuk niet digitaal en wilt u deze toch online inzien? Doe een aanvraag voor het digitaal laten maken van archiefstukken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het zoeken naar personen? Of wilt u advies? Neem contact met ons op.