In de archieven van het Haags Gemeentearchief en de collectie van het Nederlands Muziek Instituut (NMI) vindt u allerlei informatie over de Haagse geschiedenis. Denk aan brieven, verslagen, rapporten en boekhoudingen, maar ook kaarten en foto’s. We beschikken over de archieven van de (voormalige) gemeenten Den Haag, Loosduinen, Leidschendam, Stompwijk, Veur en Voorburg. In het archievenoverzicht zoekt u gemakkelijk in de beschrijvingen van de archieven.

Zoeken in het archievenoverzicht

Zoekhulp archieven

Met deze zoekhulp helpen we u bij uw onderzoek. Met de pijltjes linksboven navigeert u door de verschillende stappen.

Download Zoekhulp archieven (pdf 723 kB)

Documenten in het archievenoverzicht

Een archief is een verzameling van documenten, die zijn opgemaakt of ontvangen door een organisatie, stichting of vereniging. De documenten in een archief worden beschreven en genummerd, en vormen samen de inventaris. In het archievenoverzicht zoekt u dus in de beschrijvingen van de archieven, en niet in de inhoud van de documenten zelf.

Stukken inzien: online of op de studiezaal

Niet alle archiefstukken zijn gedigitaliseerd. Als een archiefstuk wel is gedigitaliseerd, staat er bij het inventarisnummer een grijs bolletje en een paperclip:

icoon archiefstuk gedigitaliseerd2

Wilt u een archiefstuk online inzien dat nog niet digitaal beschikbaar, maar wel openbaar is? Doe dan een aanvraag voor het gratis laten scannen van een archiefstuk. U kunt ook op de studiezaal langskomen om het archiefstuk in te zien. Let op: u kunt alleen stukken opvragen die nog niet gescand zijn of waarvan alleen onduidelijke en/of slecht leesbare scans bestaan.

Openbaarheid van documenten

Als er een openbaarheidsbeperking op een archief rust, wordt dit aangegeven met een rood stopbord-icoontje:

icoon openbaarheidsbeperking2

Dit icoon staat voor de beschrijving van het document of -als het een beschrijving is binnen een reeks- voor de beschrijving van die reeks. Wanneer u op de beschrijving klikt, ziet u onderaan in welk jaar het document openbaar wordt. Wanneer deze beperking geldt, kunt u een verzoek indienen voor het inzien van niet openbaar archief.

Verouderd taalgebruik in collecties

Bepaalde delen van de collectie van het Haags Gemeentearchief bevatten historisch of verouderd taalgebruik. Dit kan als beledigend worden ervaren. Bijvoorbeeld termen en beschrijvingen die refereren aan raciale, etnische en culturele groepen. Stukken in onze collectie, hun inhoud en de beschrijving daarvan, reflecteren de tijdsgeest en de ideeën van de maker of beschrijver in een bepaalde periode. Lees meer over verouderd taalgebruik.

Tips en weetjes

  • De meeste inventarissen zijn ingedeeld op onderwerp. In de inventaris vindt u deze onder de rubriek ‘Bijzondere onderwerpen’. Documenten die niet over een specifiek onderwerp gaan, zijn ondergebracht onder de rubriek ‘Stukken van algemene aard’.
  • In de inventaris van een archief vindt u ook informatie over de geschiedenis van het archief en over de archiefvormer (persoon of instelling bij wie het archief is ontstaan).
  • Het oudste stuk, een charter, dateert uit 1313.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het zoeken in de archieven of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.