Het Haags Gemeentearchief (HGA) verzamelt archieven, losse documenten, foto’s, films en geluidsopnames die iets vertellen over het verleden van de stad. Zo krijgen belangstellenden en (toekomstige) onderzoekers zo veel mogelijk informatie over de stad van vroeger tot nu.

Overdacht archief Haagse Ballon Club met helemaal rechts gemeentearchivaris H. Bordewijk fotograaf onbekend 29-8-1987

Naar welk materiaal zoeken wij?

Den Haag is een bijzondere stad. Traditioneel is het een hofstad en regeringsstad met nationale en internationale functies. Tegelijk is Den Haag ook een stad met een belangrijk multicultureel karakter. De gemeente Den Haag wil archieven verzamelen die een goed beeld geven van deze bijzondere diversiteit.

We zoeken archieven die iets laten zien over:

 • Kunst en cultuur. Zoals toneel, (pop)muziek en cabaret.
 • Migratie, belangenorganisaties en culturele verenigingen voor specifieke bevolkingsgroepen, migrantengeschiedenis.
 • Internationale stad van Vrede en Recht en internationale betrekkingen. Bijvoorbeeld over het consulaire leven, expats, internationale clubs en scholen.

Daarnaast nemen we graag archieven op waarvan nog geen of nauwelijks archiefmateriaal is. Bijvoorbeeld:

 • Archieven van Haagse winkelbedrijven en fabrieken.
 • Archieven van politieke organisaties en actiegroepen.

De archieven moeten een duidelijke relatie hebben met de stad Den Haag.

Openbaarheid van archieven

Archieven die worden opgenomen, zijn openbaar en zijn vrij te gebruijken voor het publiek. In overleg met de eigenaar en/of schenker kunnen delen van het archief voor korte of langere tijd de status 'beperkt openbaar' krijgen.

Ordenen en beschrijven voor aanlevering

Een archief moet altijd geordend en beschreven worden aangeleverd bij ons. Dit betekent dat:

 1. Er een (eenvoudige) lijst moet zijn van de stukken.
 2. De stukken bij elkaar in een omslag moeten zitten omdat ze bij elkaar horen. 
 3. Deze omslag genummerd moet zijn.
 4. Op de lijst moet worden bijgehouden wat er in elk omslag zit.

Bijvoorbeeld:

 • Nummer 1, de notulen van bestuursvergaderingen, 2003-2006, 1 omslag
 • Nummer 2, verslag over de activiteiten in het kader van het 10-jarig bestaan, 2005, 1 katern

Definitieve lijst

Deze lijst is een voorlopige lijst. We maken op een later moment aanpassingen en zetten het archief in ons archiefbeheerssysteem. De lijst zetten we daarna online zodat bezoekers stukken kunnen aanvragen.

Wij willen ook graag een kort overzicht van de (ontstaans-)geschiedenis van de organisatie of instelling. En wie daar bijvoorbeeld een grote rol in heeft gespeeld. Dat is belangrijke informatie voor mensen die het archief bij ons willen inzien.

Neem contact op

Vragen over het aanbieden of overdragen van een archief? Neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte