In januari 2023 is de eerste Haagse stadstekenaar van start gegaan: Babette Wagenvoort. In deze rol tekent zij de komende twee jaar de stad Den Haag en haar inwoners met als thema 'samenkomsten'. Den Haag is niet de eerste stad met een stadstekenaar. Een aantal steden gingen Den Haag voor: Amsterdam heeft sinds 2014 een stadstekenaar, Nijmegen sinds 2017 en Rotterdam heeft meerdere stadstekenaars per jaar.
 

Stadstekenaar

Het doel van de Haagse stadstekenaar is het vastleggen van de stad Den Haag en haar inwoners. Het werk van de stadstekenaar kan zo een uniek tijdsdocument opleveren van de stad en de tekenkunst. De stadstekenaar kan op eigenzinnige manier vanuit een hedendaagse perspectief stad en inwoners verbeelden. Met het thema 'samenkomsten’ - in de breedste zin van het woord – staan de mensen in de stad centraal. 

Voor het Haags Gemeentearchief is het belangrijk dat niet alleen de mensen uit het verleden, maar ook de mensen van nu, voorkomen in de archieven en collecties. Zo kunnen de burgers van nu en van de toekomst de geschiedenis van de stad – en hun eigen geschiedenis daarin – zo goed mogelijk reconstrueren aan de hand van authentieke bronnen. 

Archief

De tekeningen van de stadstekenaar worden opgenomen in de beeldcollectie van het Haags Gemeentearchief. Digitaal zullen de tekeningen onderdeel uitmaken van de collectie prenten en tekeningen. Hoewel de beeldcollectie van het Haags Gemeentearchief in totaal bijna 16.000 prenten en tekeningen bevat, betreft dit voor een zeer groot deel stadsgezichten zonder mensen of juist tekeningen van een selecte groep mensen die vaak tot de elite van de stad behoorden. De stadstekenaar richt zich juist op alle mensen in de stad en dat zal in haar tekeningen worden verbeeld. Daarom zullen de tekeningen een belangrijke aanvulling zijn voor de collectie van het archief.

Babette zal meerdere tekeningen produceren, waarvan er maandelijks één zal worden gepubliceerd in het Algemeen Dagblad (AD). Bovendien zal het werk van de stadstekenaar worden tentoongesteld in de stad én zal er aan het einde van haar termijn een publicatie verschijnen met het werk van de stadstekenaar.

Werken 

Babette Wagenvoort

Babette Wagenvoort (1970, Voorburg) is de eerste stadstekenaar van Den Haag. Wagenvoort voltooide haar Bachelor of Art aan de AKI (ArtEZ) in Enschede in 1997, waarna ze in 2000 haar Master of Art behaalde aan het Royal College of Art in Londen. Na haar masteropleiding doceerde ze aan verschillende kunstopleidingen in Londen.

stadstekenaar babette wagenvoortStadstekenaar Babette Wagenvoort

Terug in Den Haag gaf Wagenvoort les in hedendaags tekenen en beeldconcept bij Beeldende Kunst en Grafisch Ontwerpen op de KABK, sleepte illustratieopdrachten binnen en serveerde ze in de kantine van de HTM broodjes bal als bijbaan. Het maken van publicaties, tentoonstellingen en zines, het samenwerken met makers uit andere disciplines en het belang van beeld(-vorming) houden Wagenvoort scherp. Daarnaast initieerde ze samen met Pawel Pokutycki Illustration Daily, een visueel dagblad online platform waar professionele illustratoren persoonlijk en redactioneel werk delen dat commentaar geeft op de wereld van vandaag.

Tijdens haar studie op de kunstacademie in Enschede tekende ze veel, heel veel. Ze daagt zichzelf graag uit door met behulp van een aantal zelf opgestelde regels een rode draad te creëren in haar werk. Zo maakte ze jarenlang dagelijks een licht surrealistische tekening met rood potlood op vrij klein formaat, waarbij ze een gevoel of een specifieke ervaring vastlegde. Een jaar of tien geleden ontdekte ze een vergelijkbare productieve restrictie als het rode potlood in het maken van digitale tekeningen op haar iPhone. In Nature Caught Moving (2013) animeerde Wagenvoort een landschap bestaande uit honderden iPhone vingertekeningen van natuur 'gevangen' in de stad. 

In 2017 begon Wagenvoort aan de serie tekeningen Exercises in Drawn Protest, waarbij ze middels een zoekopdracht in Google foto’s van protesterende vrouwen verzamelt en natekent, allemaal in monotoon zwart-wit. Wagenvoort is gefascineerd door wat mensen gezamenlijk in beweging zet, soms bewust en soms per ongeluk. Waarom komen mensen überhaupt samen ? Wat is de gemene deler of het gemeenschappelijk doel?

Voor de theatervoorstelling De haas, de roggelelie en de worm (2022 ) werkte Wagenvoort samen met De Klimaatdichters. Wagenvoort illustreerde en animeerde het decor, bestaande uit meer dan zestig lagen aan losse tekeningen, welke ze digitaal assembleerde tot een collage van een fictieve wereld. Tijdens de voorstelling wordt er over de enorme tekening genavigeerd, waardoor de kijker uitgenodigd wordt geen detail te missen. 

Wagenvoort ziet vertragen als de ultieme manier om goed om je heen te kunnen kijken. Wat zijn de kenmerken van een plek waardoor je deze op een bepaalde manier ervaart? Hoe vang je een ervaring in een tekening? Ze registreert geen fotografische werkelijkheid, maar tekent belevingen. Het resultaat zou je belevingswerelden kunnen noemen. 

Welke samenkomsten zijn kenmerkend voor Den Haag? Wanneer wordt een aantal individuen een groep mensen? Op de ene locatie zoeken mensen elkaar bewust op om te verbinden, op de andere plek blijkt er een gezamenlijke belangstelling te zijn om te bewegen. Wagenvoort ervaart mensenmassa’s als bedreigend, maar ze vormen tegelijkertijd ook een inspiratiebron. De gedachte dat ieder individu een unieke mix van geschiedenissen, beweegredenen en ervaringen bezit, maakt het voor Wagenvoort interessant om middels het tekenen van deze mensen te ontdekken wat er achter ze schuil gaat. Ook kunnen de meeuwen rondom een stapel vuilniszakken op straat vanwege een staking van de vuilnisophaaldienst een onbedoelde ‘typisch Haagse’ samenkomst betekenen.

Wagenvoort is een bevlogen tekenaar en zal de komende twee jaar iedere maand Den Haag in minimaal twee tekeningen vastleggen, waarvan er steeds een tekening wordt geplaatst in het Algemeen Dagblad.  Al tekenend zal ze de veelzijdigheid van Den Haag onderzoeken en samenvatten, waarbij ze zich richt op de actualiteit, het klimaat en allerhande samenkomsten.  

Momenteel is ze werkzaam als illustrator, kunstenaar, organisator en tutor in verschillende samenwerkingsverbanden en op uiteenlopende locaties en kunstacademies. Wagenvoort woont en werkt in Den Haag. 

Projectgroep Stadstekenaar

De projectgroep Stadstekenaar bestaat uit een archivaris van het Haags Gemeentearchief, een beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente Den Haag en de artistiek directeur van Nest, een kunstinstelling in Den Haag. Samen hebben zij het project opgezet en een keuze gemaakt voor een stadstekenaar.