Op 31 maart 1945 werden aan de Haagse Parallelweg twaalf mannen doodgeschoten.Op 31 maart 1945 werden aan de Haagse Parallelweg twaalf mannen doodgeschoten.Volgens een bekendmaking van de Duitse bezetter op diezelfde dag ging het om‘terroristen’, die ‘talrijke overvallen ten uitvoer hebben gebracht’. In de oorlogsliteratuurwordt de gebeurtenis beschreven als een represaillemaatregel van de Duitse bezetter.Wie waren de twaalf mannen en waarom zijn (juist) zij gefusilleerd? In opdracht van het Haags Gemeentearchief is onderzoek gedaan door gerenommeerd historisch onderzoekster Maili Blauw.

 

Herdenking Parallelweg 1955 - Fotopersbureau Van den HeuvelHerdenking Parallelweg 1955 - Fotopersbureau Van den Heuvel

Onderzoek en publicatie

 De vraag drong zich op wie er nu eigenlijk aan de Parallelweg worden herdacht. Het naderenDe vraag drong zich op wie er nu eigenlijk aan de Parallelweg worden herdacht. Het naderenvan het jubileum 75 jaar vrijheid en vragen van een familielid van een van de slachtoffersleidden tot dit onderzoek. Gepoogd is om de twaalf mannen meer gezicht te geven en meerte vinden over hun achtergrond. Het ging onder andere over de vraag of en in hoeverre zijbetrokken waren bij oppositie of ‘verzet’ tegen de bezetter, of juist met deze hadden samengewerkt.

Parallelweg 31-3-1945 (pdf 587kb)