Doet u onderzoek naar uw huis in Den Haag? Bijvoorbeeld naar de bouwgeschiedenis, eigenaren of bewoners? We hebben hiervoor een overzicht met handige bronnen. Sommige bronnen bekijkt u online, maar de meeste bronnen vindt u op de studiezaal.

Een bouwtekening wordt gedigitaliseerd

Uitgebreide handleiding huizenonderzoek doen

Gebruik voor een uitgebreide handleiding de Gids voor Haags Huizenonderzoek. Hierin staat onder andere een stappenplan voor het doen van onderzoek. Deze vindt u op de studiezaal en kunt u daar gebruiken. U kunt de onderzoeksgids daar ook kopen.

Afbeeldingen als onderzoeksbron

In de collectie met beeldmateriaal staan foto’s, prenten, kaarten en plattegronden. In de beschrijvingen hiervan staat soms informatie over huizen en bewoners. Oude foto’s kunnen ook de vroegere situatie van uw huis laten zien.

Zoek in het beeldmateriaal

Boeken en artikelen als onderzoeksbron

Soms heeft iemand anders de geschiedenis van een huis al uitgezocht. Dat verslag staat dan in een boek in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief. Op de studiezaal vertellen medewerkers u welke boeken voor u interessant kunnen zijn.

Er is misschien ook een boek of artikel geschreven over de straat of wijk waar uw huis staat. Kijk dan in de bibliotheekcatalogus. Daar vindt u een overzicht van de boeken en artikelen in de bibliotheek.

Zoek in de bibliotheekcatalogus

Jaarboeken Geschiedkundige Vereniging Die Haghe

In de jaarboeken van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe kan iets staan over uw huis of straat. De jaarboeken staan op de studiezaal en vindt u ook online.

Bekijk de jaarboeken

Buurtboeken en volkstellingsregisters

Gegevens over personen voor 1850 zijn lastig te vinden. De oudste bevolkingsregisters en de volkstellingsregisters van 1830 en 1840 helpen bij het zoeken naar informatie. Ze geven een opsomming van de Haagse bevolking per adres en per straat.

Tussen 1750 en ongeveer 1815 vindt u veel namen in de buurtboeken. Dat zijn bevolkingslijsten die door de buurtverenigingen werden bijgehouden.

Bevolkingsregisters

In het bevolkingsregister zoek u bewoners tussen 1850 en 1945 op. Gegevens van na 1945 zijn moeilijker te vinden. U kunt hiervoor in oude telefoonboeken kijken.

Kijk daar of er voor u een bekende eigenaar in uw huis heeft gewoond. Deze gegevens vindt u op de microfiches op de studiezaal.

In sommige bevolkingsregisters staan de mensen per gezin alfabetisch opgenomen. In andere registers staat dit per adres. Er staat meestal bij wie de hoofdbewoners van het adres waren.

Let op: uw huis kan een ander huisnummer hebben gekregen.

De administratie van het Kadaster

Bij het Kadaster vindt u verschillende soorten informatie. Bijvoorbeeld over verbouwingen en de eigenaren. Belangrijke verbouwingen en nieuwbouw staan in de registers van het Kadaster. Er staat altijd bij in welk jaar dit was.

Eigenaren achterhalen in het Kadaster

Eigenaren van huizen na 1832 staan in de administratie van het Kadaster. In deze administratie staat ook waar de grenzen van de grond precies lopen. Deze kunt u voor een deel inzien op de studiezaal. Het overige deel vindt u bij het Kadaster.

Bij het inzien moet u zorgvuldig te werk gaan. Den Haag was ooit door het Kadaster in allerlei stukken verdeeld. Voor elke stuk werd een aparte administratie bijgehouden. De stukken grond vaak van grootte.

Neem de tijd om uit te zoeken hoe het systeem werkt. Dan kunt u de eigenaren van een huis makkelijk achterhalen.

Bouwtekeningen

Is uw huis na 1879 is gebouwd? Dan bestaan er waarschijnlijk nog bouwtekeningen. Bekijk de bouwtekeningen uit de periode 1879-1898 op de studiezaal.

De tekeningen van de periode daarna bekijkt u bij de gemeente Den Haag. Tekeningen van gesloopte huizen zijn weer op de studiezaal in te zien.

Informatie over verbouwingen en nieuwbouw

Kijk voor informatie over verbouwingen en nieuwbouw altijd bij het Kadaster. Maar kijk ook in de archieven van:

  • De gemeente Den Haag
  • Bouw- en Woningtoezicht
  • De Schoonheids- of Welstandscommissie
  • De Dienst voor de Stadsontwikkeling

Particuliere bouwactiviteiten

Over particuliere bouwactiviteiten van voor 1879 is minder informatie. De overheid bemoeide zich weinig met bouwactiviteiten van burgers en hield daarom weinig bij. Er werd alleen iets bijgehouden als er iets met de openbare weg gebeurde.

Er zijn wel vergunningen gegeven voor bijvoorbeeld het leggen van riolen en het neerzetten van schuttingen. Deze vindt u in het archief van het stadsbestuur en de Commissie van Fabricage. Er kunnen ook geveltekeningen zijn.

Kijk ook in het Kadaster voor aanwijzingen over bouwactiviteiten in de periode na 1832.

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten zijn soms terug te vinden in adresboeken, op plattegronden en op foto's. Bedrijfsactiviteiten gaan bijvoorbeeld over de bouw van bedrijfspanden. Of over een bedrijf dat vroeger in uw huis zat.

Een goede bron zijn de Hinderwetvergunningen die bedrijven moeten aanvragen. Hinderwetvergunningen zijn vanaf 1873 makkelijk via het adres te vinden. Vroegere vergunningen uit de 19e eeuw zijn moeilijker terug te vinden.

Archiefstukken van voor 1830

Informatie uit archiefstukken van voor 1830 vindt u in andere bronnen dan in het Kadaster. Het Kadaster werd namelijk voor 1830 nog niet bijgehouden.

Bekijk:

  • voor de periode 1811-1832 aangiften van verkopingen door notarissen.
  • voor de periode vóór 1811 transportakten. In een transportakte staat dat een woning een nieuwe eigenaar krijgt. Deze vindt u in het rechtelijk archief bij het Haags Gemeentearchief.

Andere interessante bronnen voor onderzoek

U kunt ook zoeken in notarisarchieven en belastingregisters. Voor de periode 18e eeuw en vroeger heeft u het meeste aan lijsten die werden bijgehouden voor de belastingheffing.

Vragen over huizenonderzoek

Wilt u meer weten over het doen van huizenonderzoek? Kom langs op de studiezaal of neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte