Doet u onderzoek naar huizen in Den Haag? Bijvoorbeeld naar de bouwgeschiedenis, eigenaren of bewoners? We hebben hiervoor een overzicht met handige bronnen. Sommige bronnen bekijkt u online, maar de meeste bronnen vindt u op de studiezaal.

Een bouwtekening wordt gedigitaliseerd

Uitgebreide handleiding huizenonderzoek doen

Gebruik voor een uitgebreide handleiding de Gids voor Haags Huizenonderzoek. Hierin staat onder andere een stappenplan voor het doen van onderzoek. Deze vindt u op de studiezaal en kunt u daar gebruiken, maar u kunt hem ook online inzien: Gids voor Haags Huizenonderzoek (pdf, 5 Mb).

Afbeeldingen als onderzoeksbron

In de collectie met beeldmateriaal staan foto’s, prenten, kaarten en plattegronden. In de beschrijvingen hiervan staat soms informatie over huizen en bewoners. Oude foto’s kunnen ook de vroegere situatie van uw huis laten zien.

Zoek in het beeldmateriaal

Boeken en artikelen als onderzoeksbron

Soms heeft iemand anders de geschiedenis van een huis al uitgezocht.
Er is misschien ook een boek of artikel geschreven over de straat of wijk waar uw huis staat. Kijk dan in de bibliotheekcatalogus. Daar vindt u een overzicht van de boeken en artikelen in de bibliotheek.

Zoek in de bibliotheekcatalogus

Jaarboeken Geschiedkundige Vereniging Die Haghe

In de jaarboeken van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe kan iets staan over uw huis of straat. De jaarboeken staan op de studiezaal en kunt u daar raadplegen, t/m 1955 zijn ze digitaal beschikbaar. Zoek in de Periodiekenviewer.

Buurtboeken en volkstellingsregisters

Gegevens over personen voor 1850 zijn lastig te vinden. De oudste bevolkingsregisters en de volkstellingsregisters van 1830 en 1840 helpen bij het zoeken naar informatie. Ze geven een opsomming van de Haagse bevolking per adres en per straat.

Tussen 1750 en ongeveer 1815 vindt u veel namen in de buurtboeken. Dat zijn bevolkingslijsten die door de buurtverenigingen werden bijgehouden.

Bevolkingsregisters

In het bevolkingsregister zoek u bewoners tussen 1850 en 1945 op. Gegevens van na 1945 zijn moeilijker te vinden. U kunt hiervoor in oude telefoonboeken kijken, vaak al beschikbaar via www.delpher.nl.

Kijk of er voor u een bekende eigenaar in uw huis heeft gewoond. Deze gegevens vindt u op de microfiches op de studiezaal.

In sommige bevolkingsregisters staan de mensen per gezin alfabetisch opgenomen. In andere registers staat dit per adres. Er staat meestal bij wie de hoofdbewoners van het adres waren.

Let op: uw huis kan een ander huisnummer hebben gekregen.

De administratie van het Kadaster

In de kadastrale administratie (Kadaster ) vindt u verschillende soorten informatie. Bijvoorbeeld over verbouwingen en de eigenaren. Belangrijke verbouwingen en nieuwbouw staan in de registers van het Kadaster. Er staat altijd bij in welk jaar dit was.

Eigenaren achterhalen in het Kadaster

Eigenaren van huizen na 1832 staan in de administratie van het Kadaster. In deze administratie staat ook waar de grenzen van de grond precies lopen. Deze kunt u voor een deel inzien op de studiezaal.

Bij het inzien moet u zorgvuldig te werk gaan. Den Haag was ooit door het Kadaster in allerlei stukken verdeeld. Voor elke stuk werd een aparte administratie bijgehouden. De stukken grond verschilden vaak van grootte.

Neem de tijd om uit te zoeken hoe het systeem werkt. Dan kunt u de eigenaren van een huis makkelijk achterhalen.

Bouwtekeningen

Is uw huis gebouwd tussen 1879 en 1899? Dan bestaan er misschien nog bouwtekeningen. Lees meer over bouwtekeningen en waar u deze kunt bekijken.

Is uw huis gebouwd na 1899 dan kunt u de bouwtekeningen en -vergunningen inzien bij de balie bouwtekeningen: Den Haag - Bouwtekeningen inzien.

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten zijn soms terug te vinden in adresboeken, op plattegronden en op foto's. Bedrijfsactiviteiten gaan bijvoorbeeld over de bouw van bedrijfspanden. Of over een bedrijf dat vroeger in uw huis zat.

Een goede bron zijn de Hinderwetvergunningen die bedrijven moeten aanvragen. Hinderwetvergunningen zijn vanaf 1873 makkelijk via het adres te vinden. Vroegere vergunningen uit de 19e eeuw zijn moeilijker terug te vinden.

Archiefstukken van voor 1830

Informatie uit archiefstukken van voor 1830 vindt u in andere bronnen dan in het Kadaster. Het Kadaster werd namelijk voor 1830 nog niet bijgehouden.

Bekijk:

  • voor de periode 1811-1832 aangiften van verkopingen door notarissen.
  • voor de periode vóór 1811 transportakten. In een transportakte staat dat een woning een nieuwe eigenaar krijgt. Deze vindt u in het rechterlijk archief bij het Haags Gemeentearchief.

Andere interessante bronnen voor onderzoek

U kunt ook zoeken in notarisarchieven en belastingregisters. Voor de periode 18e eeuw en vroeger heeft u het meeste aan lijsten die werden bijgehouden voor de belastingheffing.

Vragen over huizenonderzoek

Wilt u meer weten over het doen van huizenonderzoek? Kom langs op de studiezaal of neem contact met ons op.