< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Secretaris als ontvanger van penningen en imposten, waaronde...

0320-01 Secretaris als ontvanger van penningen en imposten, waaronder de collaterale successie

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Deze plaatsingslijst omvat het archief van de secretaris als ontvanger van verschillende landsbelastingen:
- de boeten op de ongefundeerde processen
- de 40e en 80e penning van de verkochte onroerende goederen, hypotheken en losrentebrieven
- de 10e, 15e, 20e en 30e penning op de collaterale successie (vererving in de zijlijn)
- de 40e penning van de verkochte of vervreemde schepen
- de 40e penning van de veilingen van boeken en rariteiten
- de impost op het trouwen en begraven
- de belasting op familieadvertenties
- de 40e penning van de notariële en onderhandse obligaties
- de 10e verhoging van al de bovengenoemde belastingen m.u.v. die op het trouwen en begraven en de familieadvertenties.
De inning van de 40e penning van de verkochte schepen werd tot 1748 verpacht door de magistraat en tot die tijd niet door de secretaris geregistreerd.
De 40e en 80e penning op de verkoop van roerende goederen werden in Den Haag overeenkomstig de resolutie van Gecommitteerde Raden van 8-11-1691 door de venduemeester geïnd.
Het archief is als onderdeel van het Rechterlijk Archief in 1811 naar de rechtbank overgebracht, uitgezonderd de registers van impost op het trouwen en begraven (zie bnr. 0321-01). In 1881 zijn de rechterlijke archieven aan het Algemeen Rijskarchief overgedragen en op 1-12-1911 kreeg het Gemeentearchief de archieven in bewaring. De administratie van de landsbelastingen was inmiddels afgezonderd maar volgde op 28-12-1911 de weg naar het Gemeentearchief.
In 1911 omvatte het archief de inv.nrs. 1-151. later zijn nrs. 152-174 toegevoegd. De nrs. 4-43 zijn in 1930 met het archief OITB (bnr. 0321-01) aan het Rijk in eigendom overgedragen maar direct weer in bewaring genomen. In 1934 werd een aantal rekeingen en andere stukken met betrekking tot de 40e en 80e penning aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.
Het archief vormde oorspronkelijk één geheel met dat van de secretaris als ontvanger van de impost op het trouwen en begraven, nu beheerd onder BNR. 0321-01 en stond jarenlang bekend onder de verwarrende afkorting ONCO: ONtvanger COllaterale successie. Het archief betreft immers veel meer belastingen dan alleen die op het collateraal.
De registers van ontvangen impost op trouwen en begraven zijn afzonderlijk beschreven bij bnr. 0321-01.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
(1658) 1679-1805 (1811)
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de secretaris als ontvanger van verschillende belastingen (penningen en imposten), waaronder die op de collaterale successie, voor de gemeente 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
13,75
Auteur:
Ronald Grootveld
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.