< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Raadscommissie Sociale Zaken en Volksgezondheid gemeente Den Haag

1053-01 Raadscommissie Sociale Zaken en Volksgezondheid gemeente Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1970 achtten Burgemeester en Wethouders het wenselijk om voor zover mogelijk commissies, waarvan de werkkringen de aangelegenheden betroffen waarmede blijkens de verdeling van de werkzaamheden één wethouder was belast, door één commissie te vervangen en de werkzaamheden daarmede in overeenstemming te brengen.

Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1967 no.1 (raadsbesluit van 14 september 1970, bijlage no. 464) werd de Raadscommissie voor Maatschappelijk Werk samengevoegd met de Raadscommissie voor Volksgezondheid tot de nieuwe Raadscommissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. De werkkring van de Raadscommissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid bestond uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aan zien van:
- aangelegenheden van sociale aard en betreffende de volksgezondheid;
- bij het beheer van de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Gemeentelijke Dienst van Arbeidsvoorzieningen, de Gemeenteziekenhuizen, de Gemeenteapotheek, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Keuringsdienst van Waren.
In 1971 is het beginsel van openbaarheid van vergaderingen van commissies van advies en bijstand ingevoerd (Verzameling no. 4 van 1971, bijlage no. 158). Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1967 no. 1 (raadsbesluit van 7 januari 1974, bijlage no. 509) werd dit met een nieuw artikel vastgelegd.

Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies 1967 Verzameling no. 1 (raadsbesluit van 16 september 1974, bijlage no. 348) werd de naam van de Raadscommissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid gewijzigd in de Raadscommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Volksgezondheid. De werkkring bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van:
- aangelegenheden betreffende de samenlevingsopbouw;
- de maatschappelijke dienstverlening en de volksgezondheid;
- bij het beheer van de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Gemeentelijke Dienst van Arbeidsvoorzieningen, de Gemeenteziekenhuizen, de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Keuringsdienst van Waren.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies 1967 Verzameling no. 1 (raadsbesluit van 13 september 1982, bijlage no. 434) bestond de werkkring van de Raadscommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Volksgezondheid uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van:
- aangelegenheden betreffende de zorg voor het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid;
- de coördinatie van de welzijnsplanning;
- het beleid en de voorlichting ten aanzien van migranten en van de emancipatie;
- het beheer van de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Gemeentelijke Dienst voor Arbeidsvoorzieningen, de Gemeenteziekenhuizen, de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Keuringsdienst van Waren.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies 1967 Verzameling no. 1 (raadsbesluit van 12 mei 1986, bijlage no. 197) werd de naam van de Raadscommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Volksgezondheid gewijzigd in Raadscommissie voor Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg. Door de instelling van de nieuwe Raadscommissie voor Emancipatie en de Raadscommissie voor Migranten en Wijkwelzijn werd het taakgebied ingrijpend gewijzigd. De werkkring bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van:
- aangelegenheden betreffende de zorg voor het maatschappelijke welzijn en de gezondheidszorg;
- het beheer van de Gemeentelijke Sociale Dienst en de Gemeentelijke Dienst voor Arbeidsvoorzieningen (beide diensten met zondering van de werkeloosheidsbestrijding), de Gemeenteziekenhuizen, de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies 1967 Verzameling no. 1 (raadsbesluit van 3 mei 1990, bijlage no. 153) werd de naam van de Raadscommissie gewijzigd in Raadscommissie voor Maatschappelijke Dienstverlening, Welzijn en Gezondheidszorg. De werkkring van de raadscommissie bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van:
- aangelegenheden betreffende de zorg voor het maatschappelijk welzijn;
- de maatschappelijke dienstverlening;
- de thuislozenzorg;
- jeugdhulpverlening;
- sociale wijkaanpak (voorzover betrekking hebbend op de welzijnsaspecten);
- de sociale vernieuwing (voorzover betrekking hebbend op de - coördinatie van de - welzijnsaspecten;
- de coördinatie van de welzijnsplanning;
- wijk- en dienstencentra;
- wijkbussen;
- de sociale raadslieden;
- het beleid t.a.v. het vrijwilligerswerk;
- de gezondheidszorg;
- de verslavingszorg;
- het bejaardenbeleid;
- de zorg voor gehandicapten.

Kenmerken

Datering:
1970-1990
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Vaste Raadscommissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, sinds 1974 voor Maatschappelijk Welzijn en Volksgezondheid, sinds 1986 voor Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg, sinds 1990 voor Maatschappelijke Dienstverlening, Welzijn en Gezondheidszorg
Omvang in m¹:
6,375
Auteur:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.