< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Zegelstempels en andere objecten - Bijzondere Collecties

8027-01 Zegelstempels en andere objecten - Bijzondere Collecties

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
De beschrijving van deze collectie is ontleend aan de 'Catalogus van de zegel- en inktstempels welke zich bevinden in de verzameling van het Gemeentearchief van 's Gravenhage, samengesteld door drs. H.M. Mensonides, Gemeentarchivaris'.
De collectie zegelstempels van de gemeente Den Haag is voor het eerst beschreven in de Catalogus der Geschied- en oudheidkundige voorwerpen van het Gemeente-Museum van 's -Gravenhage door A.J. Servaas van Rooyen (1902). De oudste stempels dateren uit 1586 en de collectie is in de loop der eeuwen zachtjes gegroeid. Het overgrote deel was in het gebouw van het Gemeentearchief aan de Loosduinseweg (in 1977 in gebruik genomen) tentoongesteld in een vitrine bij de kamer van de gemeentearchivaris. In 1974 of enkele jaren later heeft H.M. Mensonides de collectie geïnventariseerd en beschreven. In de vitrine kwamen in de loop der jaren ook enkele andere objecten uit archieven terecht (niet-papieren objecten). Deze zijn in 1986 gecatalogiseerd, waarna later nog twee objecten zijn toegevoegd. Bij de verhuizing van het Gemeentearchief naar het stadhuis aan het Spui was de collectie genummerd 1-121 (zegelstempels) en 138-147 (realia). De verzameling is toen opgeborgen in het depot. In 2022 zijn de objecten gefotografeerd. Bij die gelegenheid zijn ook andere vanouds bij de collectie opgeborgen realia gecatalogiseerd en toegevoegd aan de collectie (nrs. 201-276)
42 zegelstempels zijn bij de beschrijving in 2022 niet aangetroffen. Dat betrof voor het overgrote deel 20e-eeuwse stempels van gemeentelijke instellingen. Waarschijnlijk zijn die (tussen 1995 en 2019) vernietigd omdat zij geen inhoudelijke waarde hadden (het gemeentewapen in vele varianten).
In het maandblad ' 's-Gravenhage' november 1954 wordt in het artikel 'Het wapen der gemeente 's-Gravenhage' nader ingegaan op de verschillende verschijningsvormen van het stadswapen vanaf de middeleeuwen.
Collectie

Kenmerken

Datering:
1400-1967
Beschrijving:
Catalogus van zegelstempels en andere objecten verzameld door het Haags Gemeentearchief, eerder OV 13
Omvang in m¹:
0,75
Auteur:
H.M. Mensonides (ca. 1974), R. Grootveld (2022)
Openbaarheid:
Geheel openbaar