< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Centrum voor Kunstzinnige Vorming

1245-01 Centrum voor Kunstzinnige Vorming

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij raadsbesluit van 28 juni 1982, bijlage 257 werd de Commissie Kunstzinnige Vorming ingesteld. De taak van de commissie bestaat het beheren van het 'Instituut voor Kunstzinnige Vorming', sinds 1 januari 1983 het 'Centrum voor Kunstzinnige Vorming' (CKV). De regelingen met betrekking tot personeel, huisvesting en financiën zijn vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 1982, bijlage 601. Het CKV zette de activiteiten voort van de Haagse Kunststichting voor de Jeugd (HKJ), de afdeling Kunstzinnige Vorming en Creativiteitscentra van de Stichting Haagse Jeugdaktie (HAJA), de afdeling muzisch-creatieve vorming van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), en van het bureau publiciteit en wijkactiviteiten van de secretarieafdeling Cultuur.
Het CKV had als specifieke taak, de kunstzinnige vorming van de jeugd, hoewel ook aan volwassenen gedacht werd. Ook bestond er voor hen gelegenheid tot het volgen van cursussen op artistiek gebied. Het CKV beheerde een aantal goed geoutilleerde creativiteitscentra in de stad. Elk centrum had een basisaanbod van activiteiten in alle sectoren van de kunst met daarnaast een eigen specialisme. In het centrum van de Goudsmidsgaarde kon men zich voornamelijk bekwamen in beeldhouwen, bronsgieten of keramiek. In andere centra legde men zich toe op foto, film en video, dans en toneel. 's Zomers werden andere activiteiten opgezet, zoals het Straattheater Festival.
Met ingang van 1 januari 1991 ressorteren de Stedelijke Muziekschool (SMS) en het CKV onder de per gelijke datum ingestelde Dienst voor Kunst en Cultuur. De twee instellingen en hun archieven werden samengevoegd tot een centrum voor kunst en cultuur onder de benaming 'Het Koorenhuis'. In 2004 zijn de archieven van de SMS en het CKV geïnventariseerd. Het archief is volledig openbaar.

Kenmerken

Datering:
(1974) 1983-1990
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming van de gemeente Den Haag
Omvang in m¹:
6,25
Auteur:
A. van Waardenburg (KBenP, 2004)
Openbaarheid:
Geheel openbaar