< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Gemeentelijk Werklozenfonds 's-Gravenhage

0460-01 Gemeentelijk Werklozenfonds 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Gemeentelijk Werkloozenfonds werd ingesteld bij raadsbesluit van 24 februari 1908 op aandrang vanuit Haagse vakverenigingskringen. Na de benoeming van J.G. Kruis tot secretaris trad deze werklozenverzekering op 1 augustus in werking. Het beoogde de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid te verminderen. Richtte een werkliedenorganisatie een verzekeringsplan op, dan steunde de gemeente die door verhoging van de werkloosheidsuitkering tot maximaal 100 procent. De verenigingen hadden de uitvoering geheel in eigen hand: het zogenaamde Gentse stelsel. Voor ongeorganiseerden werd van gemeentewege een toeslag gegeven aan iedere werkloze die iets in een spaarkas stortte. Het fonds stond onder bestuur van een wethouder, een lid van de gemeenteraad, bestuurders van vakverenigingen en leden van de kamers van arbeid, bijgestaan door de chef van het Gemeentelijke Pensioenbureau als ambtelijk secretaris. Door de inwerkingtreding van het Werkloosheidsbesluit 1917 kwam in 1919 een einde aan de uitkeringen door het fonds. Het werd bij raadsbesluit van 19 juli 1920 opgeheven. De uitvoering van de werkloosheidsverzekering werd als een vaste taak door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.
Het archief werd in 1928 naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht.

Kenmerken

Datering:
1908-1920
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Gemeentelijke Werkloozenfonds van 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
0,50
Auteur:
A.M.J. de Haan
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):