< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Commissie tot tijdelijke werkverschaffing 's-Gravenhage

0023-01 Commissie tot tijdelijke werkverschaffing 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Commissie werd op 22 december 1879 in het leven geroepen op initiatief van H.W. Mesdag. Zij bestond - onder voorzitterschap van burgemeester Jhr Mr F.G.A. Gevers Deynoot - uit 7 leden van de Algemene Armenvergadering en 7 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Zij onthield zich van bedeling en ondersteuning. Zij fungeerde in de winter van 1879/1880 en werd opnieuw samengeroepen op 10 januari 1884 naar aanleiding van een aan de Heer Burgemeester gericht schrijven van de Algemene Armenvergadering over de grote werkloosheid onder de arbeiders. De situatie was echter anders dan in 1879. Door de zeer strenge winter van 1879 werd gebrek geleden omdat tal van bedrijven stilstonden. In 1884 gold het stilstand bij tal van bouwondernemers wier arbeiders niet in staat waren goed werk te leveren. De winter van 1884 was zacht. De Commissie was bereid zich opnieuw te constitueren, doch onder voorwaarde dat de ingezamelde gelden ook gebruikt zouden worden om van elders gekomen arbeiders die geen blijvend werk hadden gevonden in staat te stellen met hun gezinnen naar hun vorige woonplaats terug te keren. Als werkobject werd gekozen het doortrekken van de Duinstraat te Scheveningen tot de plaats waar het station voor de stoomtram zou worden gebouwd.
Het dagloon der arbeiders werd gesteld op f 0,75 in overeenstemming met het dagloon dat de gemeente 's-Gravenhage aan haar arbeiders toekende. De leden der Commissie zouden dagelijks gedurende twee uren bij toerbeurt zitting houden in het lokaal boven de Korenbeurs om duinwerk te verschaffen, voornamelijk aan hen die niet voor bedeling of onderstand door een armbestuur in aanmerking kwamen. De arbeidsdag zou duren van 's morgens half acht tot 's middags vier uur. Er kwam veel geld binnen, waaronder ook giften van de Koninklijke Familie. Op 17 kaart 1884 besloot de Commissie zichzelf op te heffen en de voorzitter met de afwikkeling van de liquidatie te belasten. In februari 1891 was deze liquidatie voltooid: de overgebleven fondsen werden verdeeld over de Vereniging "Armenzorg", de Vereniging "De Christelijke Volksbond" en de Duincommissie. Het archief der Commissie werd in 1891 aan de gemeente 's-Gravenhage geschonken.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1879-1891
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de commissie tot tijdelijke werkverschaffing
Omvang in m¹:
0,125
Auteur:
A.M.J. de Haan
Openbaarheid:
Geheel openbaar