< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Burgerlijke Stand gemeente Voorburg: huwelijkse bijlagen

5129-01 Burgerlijke Stand gemeente Voorburg: huwelijkse bijlagen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Om te kunnen trouwen moesten bruidegom en bruid enkele bewijsstukken inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, de huwelijksbijlagen of huwelijkse bijlagen genoemd.
Deze bestaan vooral uit afschriften van verschillende akten die informatie over het bruidspaar geven. Vooral de oudste huwelijksbijlagen zijn belangrijk bij onderzoek omdat het vaak afschriften zijn van akten van vòòr de invoering van de burgerlijke stand.
In tegenstelling tot de huwelijksakten, die in duplo zijn opgemaakt, zijn de bijlagen in enkelvoud aanwezig.
De volgende stukken kunnen als huwelijksbijlagen worden aangetroffen:
- Afschrift van de doop- of geboorteakte.
Als het doopregister verloren was gegaan, werd door de vrederechter of de kantonrechter een akte van bekendheid van geboorte of notoriteit opgemaakt. Hierbij legde een aantal familieleden of bekenden bij de notaris of de vrederechter een beëdigde verklaring af over de identiteit van de bruid of bruidegom en zo mogelijk over geboortedatum, geboorteplaats en ouders.
- Verklaring van toestemming.
De aanstaande echtgenoten hadden (tot 1970) tot de leeftijd van 30 jaar toestemming van hun ouders nodig om te mogen trouwen. Als de ouders niet bij de plechtigheid aanwezig waren, werd een schriftelijke toestemming ingeleverd. Waren de ouders overleden, dan moesten afschriften van de overlijdensakten, soms zelfs van de grootouders worden overlegd.
- Militiebewijs
Tot 1911 diende de bruidegom een bewijs inleveren dat hij aan zijn militaire verplichtingen had voldaan, was vrijgesteld of was uitgeloot. In de bijlagen tot 1861 is ook zijn signalement opgenomen.
- Bewijs van onvermogen
Dit werd verstrekt als bruidegom en bruid niet in staat waren de kosten verbonden aan de huwelijkssluiting te betalen.
De huwelijksbijlagen van Voorburg 1843-1943 zijn verloren gegaan bij de brand in de rechtbank Den Haag in de Tweede Wereldoorlog. De resterende documenten zijn overgebracht naar het Nationaal Archief en voor 2015 aan het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg overgedragen.
Een selectie van de bijlagen 1944-1993 is beschreven in een inventaris met bnr. 5990-01.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1812-1842
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Voorburg, gedeelte huwelijkse bijlagen
Omvang in m¹:
1,5
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
Nationaal Archief
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):