Den Haag is sinds 1988 verdeeld in 8 stadsdelen. Hoe zijn deze stadsdelen ontstaan en hoe hebben ze zich ontwikkeld tot wat ze nu zijn? We vertellen het graag, te beginnen met het jongste stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.

Ca. 1995, Luchtfoto van het gebied voor de toekomstige wijk Leidschenveen, gezien in oostelijke richting. Op de voorgrond de snelweg A12. Op de achtergrond van links naar rechts de Veenweg. ( Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling).

Leidschenveen-Ypenburg is een relatief jonge Vinex-wijk en bestaat uit vier wijken: Forepark, Leidschenveen, Ypenburg en Hoornwijk. Voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2002 behoorde Leidschenveen tot de gemeente Leidschendam. Ypenburg viel voorheen onder de gemeenten Nootdorp en Rijswijk.

Forepark

Het Forepark ontleent zijn naam aan Fore, (afgeleid van forum, dat marktplaats betekend) de oude naam voor het dorp Veur, dat in 1938 samen met het dorp Stompwijk opging in de gemeente Leidschendam. De wijk bestaat uit een bedrijventerrein en het recreatiegebied Vlietzoom-Oost. In 2007 is in het Forepark het Cars Jeans Stadion (Voorheen Kyocera Stadion) geopend, het terrein van voetbalclub ADO. In het Forepark zijn meer dan 200 bedrijven, waaronder veel autodealers, gehuisvest.

27-06- 2011, Haags Kwartier 55 Kyocera Stadion (ADO) | Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Paul Lunenburg)

Leidschenveen

De bouw van Leidschenveen startte in 1996. De gemeente Den Haag gaf hier geen individuele kavels uit, maar liet de bouw over aan aannemers en projectontwikkelaars. De buurten Velden en Waterland zijn als eerste opgeleverd. Daarna volgde De Lanen en in 2008 zijn ook de buurten De Dijken en 's-Gravendreef opgeleverd.

Dwars door de wijk loopt de Veenweg, een oude verhoogde weg waarover vroeger het gewonnen veen werd afgevoerd naar Delft. De wijk is ruim van opzet met veel groen en speelplekken. Een bijzondere blikvanger is het kunstwerk 'De Terp'. Een wit kerkje op een hoge heuvel (van vervuilde grond) aan de rand van de wijk.

2020-08-16, Leidschenveen kerkje op de Terp | Foto Corien Glaudemans

Ypenburg

Ypenburg is een voormalig militair vliegveld (sinds 1936). Dit vliegveld werd in de meidagen van 1940 heroverd op de Duitsers. Op 20 september 1992 werd het vliegveld gesloten en vanaf 1997 is er gebouwd.

Naast de bedrijventerreinen Vliegeniersbuurt en Westvlietweg, zijn er zes buurten gerealiseerd. De Bras behoorde oorspronkelijk tot Pijnacker. Singels en Morgenweide grenzen aan het winkelcentrum van Ypenburg. In de Waterbuurt staan de huizen, verdeelt over elf eilanden, aan het water. Bosweide is een bomenrijk villapark. De nieuwbouw van De Venen vormt een groot contrast met de oude lintbebouwing langs de Veenweg. Tijdens de bouw is archeologisch onderzoek gedaan waarbij in 1998 onder andere een grafveld is ontdekt.

26-01-2010, Berkebroeklaan De Brasserhout in Ypenburg | Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Willem Vermeij)

Hoornwijk

Hoornwijk bestaat uit de groengebieden: Vlietzoom-West en de Reef en uit de bedrijventerreinen Westvlietweg, Laan van ’s-Gravenmade, Laan van Hoornwijck en Vliegeniersbuurt. Op het bedrijventerrein, tussen de kantoorgebouwen, zijn ook woningen (Park Hoornwijck) gerealiseerd. De wijknaam wijkt af van de spelling van de buitenplaats Hoornwijck en de Laan van Hoornwijck.

29-08-2005, Rijswijk, Laan van Hoornwijck; Rotterdamseweg Luchtfoto's | Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Willem Vermeij)


 Leuk artikel? Lees meer over onze serie over Haagse stadsdelen en wijken.