De West Indische Compagnie (WIC) en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werden aan het begin van de 17e eeuw opgericht. Beide bedrijven waren echte moneymakers voor hun investeerders.  Raymund Schütz gaat in op de zoektocht naar de koloniale financiële geldstromen en de redenen waarom historici daarover nu pas vragen stellen.

Deze gratis lezing vindt plaats op woensdagmiddag 10 april 2024 van 12.30 - 13.15 uur bij Podium B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

De Armeninrichting (1806-1873) aan het Bleijenburg in wintertooi. Voorheen het VOC-gebouw. Het is in 1873 afgebroken. Kleurenlithografie uitgever A.P. van Langenhuysen circa 1844De Armeninrichting (1806-1873) aan het Bleijenburg in wintertooi. Voorheen het VOC-gebouw. Het is in 1873 afgebroken. Kleurenlithografie uitgever A.P. van Langenhuysen circa 1844

 

Waarom nu pas inzicht?

Beide compagnieën hadden een monopoly op de handel; de VOC in Azië en ten oosten van Kaap de Goede Hoop en de WIC had het alleenrecht op handel op de Atlantische oceaan. Ook de prinsen van Oranje deelden als stadhouders mee in de winsten van de handelscompagnieën. Hoe komt het dat we pas sinds kort nader inzicht hebben in die winstuitdelingen aan de Oranjes? 

Raymund Schütz, fotograaf Pippilotta Yerna 2024Raymund Schütz, fotograaf Pippilotta Yerna 2024

Over the spreker

Raymund Schütz is senior onderzoeker bij het Haags Gemeentearchief. Hij is rechtshistoricus en promoveerde in 2016 op het proefschrift ‘Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog.’ Van 2001 tot 2020 was hij historicus bij het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis. Samen met Joëlle Glerum schreef hij in het boek ‘het koloniale slavernijverleden van Den Haag’ (2022) het hoofdstuk ‘Den Haag: de koloniale handelsgeest en de bestuurlijke mentaliteit, 1600 – 1940'.

Aanmelden

Deze lezing in Podium B is gratis en voor iedereen toegankelijk. U moet zich wel aanmelden.  

Meld u aan voor deze lezing