Twee nieuwe bronnen voor Den Haag en Voorburg zijn digitaal raadpleegbaar gemaakt. Het gaat om de concordans wijkletters en nummers naar straatnamen en huisnummers en vice versa voor Den Haag. Ook de woningkaarten van de voormalige gemeente Voorburg uit de periode 1922 tot en met 1939 zijn nu digitaal doorzoekbaar.

Voor 1859 hadden huizen en percelen in Den Haag een wijkletter en -nummer. Na 1859 werd dit systeem vervangen door straatnamen en huisnummers. Deze concordans bevat de verwijzing van wijkletter en -nummer (voor 1859) naar straatnaam en huisnummer (vanaf 1859) en vice versa. Lees verder over de concordans en de verschillende zoekmogelijkheden.

Uitsnede van de concordans met het Spui als voorbeeldUitsnede van de concordans met het Spui

Op de woningkaarten van Voorburg zijn per adres de hoofdbewoner en eventueel de dienstboden en/of andere bewoners vastgelegd. De woningkaarten maken onderdeel uit van het bevolkingsregister. Lees verder over de woningkaarten en de zoekmogelijkheid en weetjes.

Uitsnede woningkaart Voorburg, Franse Kerkstraat 9Uitsnede woningkaart Voorburg met de Franse Kerkstraat 9 

Meer bronnen kunt u vinden in ons bronnenoverzicht. Veel van deze bronnen waren tot voor kort alleen beschikbaar op de studiezaal op microfiche of in print.