Voor 1859 hadden huizen en percelen in Den Haag een wijkletter en -nummer. Na 1859 werd dit systeem vervangen door straatnamen en huisnummers. Deze concordans bevat de verwijzing van wijkletter en -nummer (voor 1859) naar straatnaam en huisnummer (vanaf 1859) en vice versa. De concordans is gedigitaliseerd en doorzoekbaar op zowel wijkletter en -nummer én straatnaam en huisnummer.

Zoeken in de concordans adressen/wijken 1858-1859

Zoekvoorbeelden

In de concordans kan gezocht worden op zowel wijkletter en -nummer en op straatnaam en huisnummer. In het eerste voorbeeld hieronder wordt van wijkletter en -nummer gezocht naar de straatnaam en huisnummer. In het tweede voorbeeld wordt aan de hand van de straatnaam en huisnummer naar wijkletter en -nummer gezocht.

Voorbeeld 1: wijkletter + -nummer ➞ straatnaam + huisnummer

Ga naar de concordans 1858-1859 en voer bij 'Wijkletter’ de relevante wijkletter in en bij 'Wijk nr.’ het relevante nummer. In dit voorbeeld is gezocht naar de straatnaam plus huisnummer door een wijkletter en wijknummer in te voeren,namelijk E 50.

Concordans voorbeeld 1

 

 

 

 

 

De concordans laat zien dat E 50 na 1859 de Oude Molstraat 8 is geworden.

Voorbeeld 2: straatnaam + huisnummer ➞ wijkletter + wijknummer

Ga naar de concordans 1858-1859 en voer bij 'Straatnaam’ de relevante straatnaam in en bij 'huisnummer’ het relevante huisnummer. In dit voorbeeld is gezocht naar de wijkletter en het wijknummer door een straatnaam en huisnummer in te voeren, namelijk Oude Molstraat 8.

Concordans voorbeeld 2

 

 

 

 

 

De concordans laat zien dat de Oude Molstraat 8 voor 1859 bekend stond als E 50.

Geschiedenis

Voor 1859 hadden huizen en percelen in Den Haag een wijkletter plus huisnummer. Een huis in de Keizerstraat had bijvoorbeeld het adres G 270 en een adres in de Spuistraat was bijvoorbeeld S 395. In 1858 besloot de gemeenteraad om dit systeem te veranderen naar het systeem van straatnamen plus huisnummers. Deze verandering werd in 1859 doorgevoerd.

Om in kaart te brengen welke wijkletter plus huisnummer veranderde in welke straatnaam plus huisnummer is deze concordans gemaakt. Hierin staan de aanduidingen van voor en na 1859 naast elkaar. Deze informatie kan erg nuttig zijn bij genealogisch- en huizenonderzoek.
Deze concordans is een momentopname. Inmiddels kunnen straatnamen en huisnummers zijn gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet bijgehouden. Ook zijn sinds 1859 straten verdwenen, hernoemd en/of opnieuw aangelegd op een iets andere plek. Hierover kunt u meer informatie vinden in de Straatnamendatabase.

Kaart van Den Haag met indeling op wijkletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart van Den Haag met daarop de indeling in wijkletters plus huisnummers, 1812.
Vervaardiger: H. v.d. Poth. Collectie: Haags Gemeentearchief.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.