Het Haags Gemeentearchief, waar de tijd opgeslagen ligt in boeken en historische documenten, viert haar 140-jarig bestaan. Een mijlpaal die niet alleen symbool staat voor de tijd die achter ons ligt, maar ook één die we samen met de bewoners van Den Haag willen delen en vieren. Het is een moment om, als bewaarder van het collectief geheugen van de stad, stil te staan bij het belang van het archief voor komende generaties. Met het vieren van deze mijlpaal belichten we het Haags Gemeentearchief als waardevolle bron die een brug slaat tussen het verleden, heden en de toekomst van de stad.

Op 1 januari 1884 werd voor het eerst een gemeentearchivaris benoemd; de heer A.J. Servaas van Rooijen. Na een reis door vrijwel de hele stad, is het Haags Gemeentearchief sinds 15 mei 1995 gevestigd in het Haagse stadhuis aan het Spui, met onder onze voeten kilometers aan historisch materiaal, van de 14e eeuw tot nu.

A.J. Servaas van Rooyen, gemeentearchivaris, fotograaf onbekend, 1902A.J. Servaas van Rooyen, gemeentearchivaris, fotograaf onbekend, 1902

Waardevolle bron met belangrijke rol

Het verleden dient als een waardevolle bron van kennis en inspiratie voor nu, en het 140-jarig jubileum van het Haags Gemeentearchief biedt een prachtige gelegenheid om deze Haagse schatkamers in het zonnetje te zetten.
Dit jubileumjaar is meer dan een viering; het is een uitnodiging aan iedereen om te genieten van het rijke erfgoed dat onze stad kenmerkt. Zo verbinden we generaties, vervlechten we onze geschiedenis met het heden, en vieren we met elkaar de verjaardag van een archief dat de rijke geschiedenis van Den Haag en haar bewoners bewaart. In ons depot krijg je met elke doos een kijkje in iemands leven. Bijvoorbeeld in dat van een politieke partij, een organisatie of instelling, maar ook in het leven van musici en het alledaagse leven van een persoon in het Den Haag van toen.

Depot GemeentearchiefDepot Gemeentearchief, foto Haags Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief heeft ook een belangrijke rol in het democratische proces. Als overheidsarchief houden wij ons aan de archiefwet. Gemeentelijke diensten zijn twintig jaar lang verantwoordelijk voor hun eigen archief. Daarna worden deze overgedragen aan het Haags Gemeentearchief en voor de eeuwigheid bewaard. In het depot staan archieven die tonen hoe besluiten van de gemeente en het gemeentebestuur tot stand zijn gekomen. Burgers kunnen deze archieven inzien. Op die manier vindt verantwoording plaats voor genomen besluiten.

De deuren staan open voor iedereen

Ons doel als het Haags Gemeentearchief is helder: we willen benadrukken dat de deuren openstaan voor iedereen die de rijke geschiedenis van Den Haag wil ontdekken, raadplegen en aanvullen. Door actief naar buiten te treden, onze zichtbaarheid te vergroten, door het vertellen en belichten van verhalen uit onze Haagse geschiedenis, streven we ernaar om drempels te verlagen en te verbinden. Het Haags Gemeentearchief heeft de ambitie om samen met de inwoners van onze stad bij te dragen aan het bewaren van een levendige, representatieve en zo volledig mogelijke geschiedenis van Den Haag.

Een kijkje in de keuken

In de loop van 2024 organiseren we verschillende activiteiten en projecten voor de viering van ons 140-jarig bestaan. De tentoonstelling ‘Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief’, is er daar één van. Met deze tentoonstelling nemen wij de stad mee in onze werkzaamheden. Wat wordt er bewaard bij het gemeentearchief? Hoe wordt het bewaard en waarom? Wat doen archivarissen en collectiebeheerders eigenlijk de hele dag? In de verlichte panelen in het Atrium van het stadhuis aan het Spui kunnen de inwoners van de stad, collega’s, vrienden en familie kennismaken met de medewerkers van het Haags Gemeentearchief. Op deze manier geven wij de stad een kijkje in onze keuken!

Team Toezicht en KaderstellingTeam Toezicht en Kaderstelling, fotograaf Pippilotta Yerna, 2024

Lezing 140 jaar Haags Gemeentearchief

Op woensdag 10 januari 2024 organiseerde het Haags Gemeentearchief een lezing over het 140 jarig bestaan. Wetenschappelijk onderzoeker van het archief, Raymund Schütz, nam de aanwezigen mee door de geschiedenis van onze instelling.

Deze lezing is opgenomen en terug te kijken. Kijk de lezing 140 jaar Haags Gemeentearchief op Youtube.

Overige activiteiten

Daarnaast publiceren wij verschillende nieuwe ‘verhalen van de stad’ op deze website. Interessante verhalen die bij inwoners herkenning kunnen oproepen. Ook zijn we van plan een symposium te organiseren in het vierde kwartaal van dit jaar. Het onderwerp van dit symposium is hoe wij als archief omgaan met openbaarheid en privacy en welke vragen dit op kan roepen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie hierover. Nieuwsgierig? Wil je nu al een kijkje nemen in ons depot? Meld je aan voor een rondleiding.