In het personenoverzicht zijn de namen opgenomen van personen die in de periode 1699-1825 zijn ingeschreven als lidmaat van de Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage. Ook zijn de namen van hun partners en (soms) van hun werkgevers vastgelegd in deze registers.

Zoeken in het Personenoverzicht

De lidmatenregisters betreffen de registratie van personen die belijdenis van hun geloof aflegden. Dit waren meestal jongvolwassenen (ca. 18 jaar oud) die nog in het ouderlijk huis woonden. Ook betreft het personen die toetraden op attestatie, oftewel met een getuigschrift van een andere kerkelijke gemeente.

De lidmatenregisters zijn opgesteld door de scriba (secretaris van de kerk) aan de hand van de attestaties en lijsten van belijdenissen die door een kwartier- of wijkpredikant zijn aangeleverd. 

De lidmatenregisters zijn onderdeel van het archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ‘s-Gravenhage (0203-01) inventarisnummers 264-275. In het Personenoverzicht zijn inventarisnummer 264-270 opgenomen. Inventarisnummer 270 is gedeeltelijk beschreven; tot en met het jaar 1825.

Zoektips

Door een * (asterisk) toe te voegen aan een zoekterm kunnen er meer zoekresultaten verschijnen. Bijvoorbeeld, door te zoeken op doop* vindt u ook zoekresultaten als doopsgezinden of wederdoop.

 • Volwassen personen die later zijn gedoopt zijn vindbaar met de zoekterm doop.
 • Bekeerde Doopsgezinden zijn vindbaar met de zoekterm Mennoniet.
 • Bekeerde personen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk zijn vindbaar met de zoektermen pausdom, Rooms of Paaps.

Ook zijn bekeerde Joodse personen en niet-Europese personen vindbaar in de lidmatenregisters. 

Tips en weetjes

 • Het oudste register bevat de namen van de in 1700 aanwezige lidmaten (ruim 9.000 personen); daarop volgen de nieuwe lidmaten vanaf oktober 1699.
 • De gegevens uit de periode 1699-1718 zijn onvolledig; een groot deel van de nieuwe lidmaten uit de periode 1701-1709 ontbreekt, van de Hoogduitse Gemeente zelfs uit de periode 1701-1718.
 • Het oudste register bevat de namen van de in 1700 aanwezige lidmaten (ruim 9.000 personen); daarop volgen de nieuwe lidmaten vanaf oktober 1699.
 • De vermelde woonadressen en (voormalige) woonplaatsen zijn in de index gemoderniseerd, bijvoorbeeld: Bokkestraat = Boekhorststraat.
 • De termen redux, reversa, reversi of reversus verwijzen naar Haagse lidmaten die na eerder vertrek terugkeerden in Den Haag.
 • De Hervormde Gemeente had negen predikanten. Acht verdeeld over kwartieren (wijken) in de stad en één voor de Hoogduitse (Duitstalige)  
  Gemeente in Den Haag.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het zoeken naar personen of wilt u advies over uw (stamboom- of familie)onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.