In 1823 is Den Haag de gegevens van haar inwoners gaan vastleggen. Dit werd gedaan in het bevolkingsregister. Gezinnen werdenop naam van het gezinshoofd ingeschreven in bevolkingsregisters; eerst in vastbladige registers en vanaf 1913 op kaarten, de zogenaamde gezinskaarten. De wijzigingen in de samenstelling van het gezin werden daarin nauwkeurig bijgehouden. De bevolkingsregisters bleven tot 1939 in gebruik, daarna werden mensen niet meer per gezin, maar per persoon geregistreerd op een zogeheten persoonskaart.


Zoeken in het Bevolkingsregister 1913-1939 (Personenoverzicht)

Zoeken in het Bevolkingsregister (inventaris)

Het bevolkingsregister is onderverdeeld in verschillende periodes. Naast de bevolkingsregisters zijn er (vanaf 1830) ook iedere tien jaar (tot en met 1970) volkstellingen gehouden. De volkstellingregisters van 1830, 1840 en 1850 zijn bewaard gebleven. De gegevens van latere volkstellingen zijn – indien deze afweken van het bevolkingsregister – verwerkt in het bevolkingsregister. Volkstellingen zijn momentopnamen. 

Het bevolkingsregister en de volkstellingen zijn gescand en digitaal raadpleegbaar. Deze registers zijn onder meer bruikbaar voor stamboomonderzoek of onderzoek naar uw familiegeschiedenis.

Personenoverzicht: Bevolkingsregister 1913-1939

Het bevolkingsregister 1913-1939 (gezinskaarten) is doorzoekbaar via het Personenoverzicht. Scans van gezinskaarten waarop personen jonger dan 100 jaar voorkomen, worden niet getoond, tenzij die personen inmiddels zijn overleden. Wanneer alle personen op de gezinskaart 100 jaar of langer geleden zijn geboren, wordt de scan van deze gezinskaart automatisch zichtbaar.

Scan vrijgeven

Wanneer u kunt aantonen dat alle personen op de desbetreffende gezinskaart inmiddels zijn overleden, kan de scan worden vrijgegeven. U bewijst een overlijden met een kopie of afbeelding van een overlijdensakte, overlijdenskaart, (rouw)advertentie, foto van een grafsteen of uit berichten van de burgerlijke stand (zoals een publicatie in een lokale krant). Dit bewijs stuurt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar ons op, onder vermelding van ‘Bewijs van overlijden’. Uw eigen gegevens mag u altijd inzien. Hiervoor moet u wel een geldig legitimatiebewijs aan ons kunnen laten zien.

Indeling van het bevolkingsregister

Per gezin werd op naam van het gezinshoofd informatie over de personen binnen dat gezin vastgelegd. Echtgenotes en kinderen staan dus ingeschre­ven op de kaart bij de echtgenoot/vader - het gezinshoofd. Tot 1913 is de ordening alleen alfabetisch op achternaam (niet op voornaam). Dat betekent dat Zacharias van As eerder in een register kan staan dan Adrianus van As. 

Personen werden ingeschreven in het bevolkingsregister, in de zogenaamde alfabetische hoofdserie. Als daar geen plek meer was om personen toe te voegen, werden zij in een supplementdeel (aanvulling) vastgelegd. De supplementdelen zijn niet alfabetisch geordend. De personen die daarin voorkomen kunt u vinden via de naamindexen. 

In de naamindexen staan alle personen die niet alfabetisch te vinden zijn in de hoofdserie, de supplementdelen en in de gestichtsregisters. De naamindexen zijn niet strikt alfabetisch geordend; de naamindexen zijn geordend op de beginletters van de achternaam. 

Getrouwde vrouwen, weduwen en gescheiden vrouwen staan in de naamindex op hun meisjesnaam. 

Het bevolkingsregister omvat ook registers van militairen die in de stad verbleven en van gestichten. Gestichten zijn instellingen waar grote groepen mensen samenwoonden die geen eigen huishouding voerden, zoals bijvoorbeeld bejaardenhuizen, weeshuizen, logementen, ziekenhuizen, armenhuizen en gevangenissen. Niet elke periode bevat deze gestichtsregisters.

Bevolkingsregister Den Haag (per periode)

In het bevolkingsregister is informatie vastgelegd van personen die in Den Haag woonden. In de volkstellingen en in de vroegere bevolkingsregisters zijn alleen de voor- en achternaam, leeftijd, beroepen, adressen, burgerlijke staat en godsdienst vastgelegd. Later worden ook geboortedatum en -plaats, verhuisdata en -plaatsen vastgelegd. 

Het bevolkingsregister voor 1861 was geordend op adres, vanaf 1861 is er naast een register op adres ook een register op (achter)naam gemaakt. 

In onderstaand overzicht ziet u per periode en per bron hoe u hierin kan zoeken en welke gegevens zijn vastgelegd.

Zoektips

Afkortingen: in het bevolkingsregister worden regelmatig afkortingen gebruikt om informatie over personen vast te leggen. Hieronder vindt u een overzicht van deze afkortingen en wat ze betekenen. Van sommige afkortingen is onbekend wat ze betekenen. Deze lijst is voornamelijk van toepassing op de gezinskaarten 1913-1939.

Verwijzingen

In het bevolkingsregister wordt soms verwezen naar andere delen uit dezelfde of een eerdere periode, bijvoorbeeld als iemand ging trouwen of door middel van een verwijzingen uit een naamindex of woningregister. Dit wordt gedaan met een deel- en blad(zijde)nummer of een deel- en folionummer. 

Adressen

Voor 1859 hadden huizen en percelen in Den Haag een wijkletter plus wijknummer. Na 1859 werd dit systeem vervangen door straatnamen en huisnummers. Er bestaat een concordans met de verwijzing van straatnaam en huisnummer (vanaf 1859) naar de wijkletter plus wijknummer (voor 1859). Deze kunt u digitaal raadplegen. Er bestaat ook een concordans die de verwijzing bevat van wijkletter plus wijknummer (voor 1859) naar straatnaam plus huisnummer (na 1859). Deze concordans is nog niet gedigitaliseerd en kunt u raadplegen op de studiezaal. Let op: deze concordans is een momentopname. Het kan zijn dat een paar jaar eerder het adres anders is geweest of geworden.

Persoonskaarten vanaf 1939

Persoonskaarten zijn de opvolger van de gezinskaarten. Hierop staan gegevens als namen, geboortedata en -plaatsen, de namen van de ouders en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. Ook de opeenvolgende woonadressen, beroepen en kerkelijke gezindte werden genoteerd. Het Haags Gemeentearchief heeft de persoonskaarten niet in haar bezit. Meer informatie over de persoonskaarten vindt u op de website van het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG).

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het zoeken naar personen of wilt u advies over uw (stamboom- of familie)onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.