In 1997 bewerkten A. Bal en A. van Dongen de lidmatenregisters van de Hervormde gemeente Scheveningen. In het personenoverzicht zijn de namen opgenomen van personen die in de periode 1721-1838 zijn ingeschreven als lidmaat. Ook zijn de namen van hun partners vastgelegd in deze registers.

Zoeken in het personenoverzicht 

De lidmatenregisters betreffen de registratie van personen die belijdenis van hun geloof aflegden. Dit waren meestal jongvolwassenen (ca. 18 jaar oud) die nog in het ouderlijk huis woonden. Ook betreft het personen die toetraden op attestatie, oftewel met een getuigschrift van een andere kerkelijke gemeente.

De lidmatenregisters zijn onderdeel van het archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Scheveningen (0539-01) In het Personenoverzicht zijn inventarisnummer 2 en 3 opgenomen.

Tips en weetjes

Register 2 begint met een lijst op volgorde van huis in het dorp Scheveningen in 1721. Daarna zijn nieuwe lidmaten op volgorde van datum ingeschreven. In 1755 en 1798 zijn opnieuw lijsten op volgorde van huis gemaakt.

Register 3 begint weer met een lijst op volgorde van huis in 1799 en is daarna op datum bijgehouden tot 1838.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.