< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Collectie Historische bouwtekeningen

8086-01 Collectie Historische bouwtekeningen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De collectie Historische bouwtekeningen omvat anno 2024 afgerond 2200 tekeningen, waarvan circa 700 stuks afkomstig zijn van de Dienst der Gemeentewerken. Ruim 100 daarvan betreffen opmetingen van historische gevels in het oude centrum van Den Haag uit de jaren rond 1944 (zie hierover ook toegangnr. 0666-01). Verder valt op, dat van de architecten De Vrind en Van Nieukerken van wie de archieven bij het HGA berusten, elk ca. 100 tekeningen aanwezig zijn.
De collectie was tot ca. 2000 alfabetisch geordend op straatnaam, gevolgd door de rubriek Omstreken. Verwarrend genoeg kregen de tekeningen op de achterkant (in blauw potlood) een aanduiding van de straat en een volgnummer. Breedstraat 1 betekende in dat geval de eerste tekening van de Breedstraat in de doos, niet huisnummer 1. Op de tekeningen kunnen ook aanwinstnummers voorkomen: jaartal en volgnummer gescheiden door een schuine streep. Deze zijn zeer nuttig voor een eventuele reconstructie van de herkomst van de tekeningen. Rond 2010 zijn alle tekeningen voorzien van een doorlopend nummer, voorafgegaan door de letters ID (identificatie). In die tijd zijn de tekeningen ook inhoudelijk basaal en grofweg beschreven. De beschrijvingen kunnen zeker nog worden verfijnd, maar zijn vooralsnog voldoende om de tekeningen te kunnen terugvinden.
In 2021-2022 is het beschreven deel van de collectie gedigitaliseerd. De reproducties van tekeningen die in het verleden uit de fotocollectie waren toegevoegd, zijn toen niet gescand maar vernietigd. Het betrof in het overgrote deel van de gevallen foto's van technische tekeningen uit tijdschriften en dergelijke. De nummering is gehandhaafd, waardoor veel (vervallen) nummers in de catalogus ontbreken. Van de geselecteerde tekeningen is de ordening op straatnaam (A-Z) en omstreken opnieuw ingesteld; de nrs. 2431 en hoger betreffen merendeels aanvullingen en actuele of eerdere niet te lokaliseren objecten.
In de collectie 'grote formaten' van het HGA bevinden zich nog honderden tekeningen van gelijke aard als in deze collectie, meestal afkomstig van Gemeentewerken. Deze zijn (anno 2024) nog niet beschreven. Informatie over deze tekeningen is vastgelegd in toegangnr. 8086-02.
Ronald Grootveld, april 2024.
Catalogus
19. S
8086-01 Collectie Historische bouwtekeningen
1 Catalogus
19.
S

Kenmerken

Datering:
(1469) 1825-1964 (1985)
Beschrijving:
Catalogus van de collectie met historische bouwtekeningen van huizen en gebouwen in Den Haag
Auteur:
HGA (2024)
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):