< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Gaarder of ontvanger der gemene middelen, Voorburg

6173-01 Gaarder of ontvanger der gemene middelen, Voorburg

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In Holland waren de lokale bestuurders verplicht verschillende landsbelastingen (gemene middelen) te innen. Meestal werd dat gedaan door de secretaris van het dorp. Grotere plaatsen hadden daar soms een speciale functionaris voor.
De staten van de verantwoording van deze belasting zijn ingevolge Koninklijk Besluit van 31-5-1929 (S 269) door de gemeente Voorburg aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. In 2001 zijn ze in eigendom geretourneerd aan het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.
In het Rechterlijk Archief van Voorburg (toegangnr. 5440-01) komen onder de nrs. 127-130 resp. 131-136 registers van taxaties voor aangifte van de collaterale successie 1603-1808 resp. registers van aangifte 1659-1805 voor.
In de Collectie Doop-, trouw- en begraafboeken van Voorburg (toegangnr. 5240-01) zijn de registers van aangifte van impost voor trouwen en begraven 1703-1805 opgenomen.
Plaatsingslijst
1-11 Halfjaarlijkse staten, opgemaakt door de secretaris van Voorburg, van de opbrengst van belastingen op onroerende goederen, op rente- en kustingbrieven (t/m 1662), op nalatenschappen in de zijlinie (collaterale successie), van boeten op ongefundeerde processen en vanaf 1695 van de belasting (impost) op trouwen en begraven, 1603-1758
6173-01 Gaarder of ontvanger der gemene middelen, Voorburg
1 Plaatsingslijst
1-11
Halfjaarlijkse staten, opgemaakt door de secretaris van Voorburg, van de opbrengst van belastingen op onroerende goederen, op rente- en kustingbrieven (t/m 1662), op nalatenschappen in de zijlinie (collaterale successie), van boeten op ongefundeerde processen en vanaf 1695 van de belasting (impost) op trouwen en begraven, 1603-1758
Datering:
1603-1758
Uiterlijke vorm:
11 pakken
NB:
Het betreft de 40e penning op verkocht onroerend goed, rente- en kustingbrieven, de 30e (vanaf 1662 20e) penning op collaterale successie en de 20e penning op ongefundeerde processen. De impost op trouwen en begraven was in klassen ingedeeld.

Kenmerken

Datering:
1603-1758
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de gaarder of ontvanger der gemene middelen van Voorburg
Omvang in m¹:
1,25
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
GALV
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):