< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Rechterlijk archief van Veur

5430-01 Rechterlijk archief van Veur

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De schout – vaak voor langere tijd – en de schepenen – telkens voor een jaar – werden benoemd door de ambachtsheer van Veur, welk ambacht in 1646 was afgezonderd van Voorschoten. Dit college had in grote lijnen de volgende taken:
- rechtspraak in kleinere zaken, meestal betreffende financiële vorderingen
- boedelbeheer bij faillissementen
- sluiting van huwelijken
Daarnaast fungeerden de schout en telkens twee schepenen als registratieplek voor een veelheid aan zaken, min of meer te vergelijken met een notaris. De belangrijkste daarvan waren registratie van verkopen van onroerende goederen, waarvoor je alleen bij schout en schepenen terecht kon en de registratie van hypotheken. Verder werden ten overstaan van schout en schepenen in het openbaar boedels verkocht, kon je er terecht voor een testament en ook voor volmachten, borgtochten en voogdij. In de Franse Tijd (vanaf 1795) heetten schout en schepenen enige jaren “college van civiele justitie”.
Op 28 februari 1811 werd de “schepenbank” ontbonden, waarmee een einde kwam aan de rechtspraak op lokaal niveau. De andere taken werden overgelaten aan de burgers zelf, die daarvoor bij de notaris of bij de burgerlijke stand terecht konden.
Bij de opheffing van de schepenbanken moesten de archieven worden overgedragen aan de rechtbank. Vandaar zijn ze aan het einde van de 19e eeuw overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief en globaal beschreven. De documenten zijn in 2001 door het Nationaal Archief overgedragen aan het Gemeentearchief Leidschendam.
Inventaris
18 Register van verkoop van onroerende goederen, 1730-1733
5430-01 Rechterlijk archief van Veur
1 Inventaris
18
Register van verkoop van onroerende goederen, 1730-1733
Datering:
1730-1733
Uiterlijke vorm:
1 deel

Kenmerken

Datering:
1646-1811
Beschrijving:
Inventaris van het Rechterlijk archief van Veur
Omvang in m¹:
1,5
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
Nationaal Archief
Openbaarheid:
Geheel openbaar