< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Notarieel archief Voorburg

5410-01 Notarieel archief Voorburg

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het ambacht Voorburg beschikte vanaf de 18e eeuw over een eigen notaris. De notaris werd tot zijn ambt toegelaten door het Hof van Holland, met goedkeuring van de ambachtsheer. Vanaf 1811 krijgen notarissen een benoeming door de keizer / koning(in).
Notarissen maken op verzoek van partijen akten op, die in het bijzijn van de notaris worden getekend. Dit zijn de zogenaamde minuutakten. Belanghebbenden kunnen een afschrift krijgen; de minuutakten worden bewaard door de notaris of zijn opvolger en als ze wat ouder zijn door de notarisbewaarder bij de recht­bank. Als de minuutakten (tegenwoor­dig) 75 jaar oud zijn, komen ze in aan­merking voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats. Reeds op 10-12-1669 bepaalden de Staten van Holland dat de proto­collen van overleden notarissen bij de secretarie ter plaatse moesten worden ingeleverd. De wet op het notarisschap van 16-3-1803 schiep de mogelijkheid tot bewaring van de akten bij een opvolger. Bij de wet op het notarisambt van 9-7-1842 werd bepaald dat akten ouder dan 30 jaar moesten worden overgebracht naar de arrondissementsrechtbank en vandaar verhuisden ze ingevolge Koninklijke Besluiten van 23-8-1907 en 28-8-1919 naar de Rijksarchie­ven. Vervolgens werden met enige regelmaat blokken omvattende een periode van tien jaar of een veelvoud daarvan van de rechtbanken naar de Rijksar­chieven overgebracht.
De documenten zijn in 2001 door het Nationaal Archief overgedragen aan het Gemeentearchief. Ze maakten onderdeel uit van het Rijksarchief in Zuid-Holland. In blokken van 10 jaar zijn daarna de akten over de perioden 1916-1925 en 1926-1935 toegevoegd.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1734-1935
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de notarissen in Voorburg
Omvang in m¹:
22,5
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
GALV
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Categorie:
Archiefvormer(s):