< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Doop-, trouw- en begraafboeken van Voorburg

5240-01 Doop-, trouw- en begraafboeken van Voorburg

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 bepaalde de wetgever dat de kerkelijke instanties hun doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers) en de zogenaamde gaarderadministratie van de belasting op trouwen en begraven moesten inleveren bij de plaatselijke besturen om als retroacta, eigenlijk verificatiemiddel, voor de opbouw van de burgerlijke stand te kunnen dienen. De aldus ontstane collecties zijn ingevolge Koninklijk Besluit van 31-5-1929 (S 269) aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen en aangevuld met door de plaatselijke besturen bijgehouden registers van (belasting op) overlijden. H. Brouwer ordende en beschreef de registers in zijn “Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken (...)” in 1929.
De eigenlijke doop- en trouwboeken zijn stukjes kerkarchief, overgedragen door de Hervormde gemeente, de Waalse Hervormde gemeente en de parochie Voorburg. De papieren van het gerecht, de gekwalificeerde en de gaarder zijn afkomstig van schout en schepenen respectievelijk de secretarissen van Voorburg.
In het archief van de Nederlandse provincie der Jezuïeten in het Kadoc Leuven (kopie bij het Nationaal Archief - Blauwe serie 52) bevindt zich een register getiteld: "Dit is den boek verhalende den staet van de pastorije van Voorburgh", waarin: a. Aantekeningen, 1681 - 1720; b. Lijst van personen die het H. Oliesel hebben ontvangen. 1692 juni 25 - 1704 mei 16; c. Lijst van overledenen. 1692 juli 31 - 1714 juni 15.
De documenten zijn in 2001 door het Nationaal Archief overgedragen aan het Gemeentearchief van Voorburg.
Indexen en afschriften

Kenmerken

Datering:
1630-1812
Beschrijving:
Inventaris van de collectie Doop-, trouw- en begraafboeken van de gemeente Voorburg
Omvang in m¹:
1,375
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
Nationaal Archief
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):