< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Toetsingscommissie Werkgelegenheid gemeente Den Haag

1298-01 Toetsingscommissie Werkgelegenheid gemeente Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De toetsingscommissie 'Gemeentelijke financiële steunverlening ter bevordering van de werkgelegenheid' is ingesteld ter uitvoering van het besluit d.d. 9 mei 1983, RV 217 van de Gemeenteraad waarbij een regeling is vastgesteld onder de benaming 'Garantieregeling ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf'. De commissie heeft tot taak projecten die binnen het beleidskader 'Werkloosheidsbestrijdingsprojecten' worden ontwikkeld te toetsen aan de voor de desbetreffende categorie van projecten bestaande criteria.
In de commissie hebben zitting de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Gewestelijk Arbeidsbureau, vertegenwoordigers uit de kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties, de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Gemeentelijke Kredietbank en het Bureau Werkloosheidsbestrijding van de afdeling Economische Zaken van de Gemeentesecretarie. Het secretariaat van de commissie berust bij laatstgenoemde afdeling.
De eerste vergadering van de commissie vond plaats op 21 oktober 1983. In de eerste vergadering is vastgesteld een reglement houdende afspraken inzake indeling en toetsing van projecten in het kader van de werkgelegenheidsbevordering.
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1983-1985
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de toetsingscommissie 'Gemeentelijke financiële steunverlening ter bevordering van de werkgelegenheid' van de gemeente Den Haag
Omvang in m¹:
0,625
Auteur:
C. Fijma
Openbaarheid:
Geheel openbaar