< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Haagsche Buurtspoorwegen

1265-01 Haagsche Buurtspoorwegen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De N.V. Haagsche Buurtspoorwegen is gevestigd te 's-Gravenhage en vormt de voortzetting van de 'Haagsche Tramweg Maatschappij' (HTM) die bij akte op 17 mei 1887 voor notaris W.J. Feith te 's-Gravenhage verleden is opgericht.
De HTM hield zich met concessie van de gemeente bezig met het exploiteren van gemeentelijke tramlijnen met paarden- en elektrische tractie, in latere jaren ook met autobusverbindingen.
Het verstrijken van de concessietermijn per 1 januari 1927 was voor de gemeente aanleiding de exploitatie van haar lijnen in eigen beheer te nemen. Daartoe sloot de gemeente een overeenkomst met de N.V. tot overdracht van de concessie aan de door de gemeente en de N.V. op te richten 'N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche-Tramwegmaatschappij', waarbij de gemeente de aandelen van de N.V. overnam en de N.V. haar naam wijzigde in 'N.V. Haagsche Buurtspoorwegen'.
Het aandelenbezit van de N.V. is verdeeld in 'aandelen A' en 'aandelen B'. De aandelen A kwamen in het bezit van de gemeente, de aandelen B in het bezit van de N.V. Tenslotte nam de gemeente de N.V. over door het verwerven van de aandelen B.

In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 februari 1930 werd besloten de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen ten overstaan van notaris J.H.A.P. Ebell te 's-Gravenhage. De verklaring van geen bezwaar op de statuten werd verkregen bij beschikking van de Minister van Justitie van 10 maart 1930, nr. 917.
Inventaris
3 Verslagen van de Raad van Beheer uitgebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders, 1954-1972
1265-01 Haagsche Buurtspoorwegen
1. Inventaris
3
Verslagen van de Raad van Beheer uitgebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders, 1954-1972
Datering:
1954-1972
Uiterlijke vorm:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1927-1990
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de NV Haagsche Buurtspoorwegen
Omvang in m¹:
0,75
Auteur:
C.H. Fijma
Bewerker:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):