< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Commissie Loosduinen gemeente Den Haag

1065-01 Commissie Loosduinen gemeente Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de raadsvergadering van 11 februari 1946 kwam het tot een interpellatie van L.H.J. Klinkenbergh, inzake de hulpsecretarie Loosduinen. Volgens de wet van 23 april 1923 (de annexatie van Loosduinen) zou er een volwaardige hulpsecretarie moeten zijn. Hij klaagde over de afwezigheid van de registers van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister in Loosduinen en de geringe belangstelling van de gemeente Den Haag voor de Loosduinse belangen. Tevens meldde hij dat de commissie van advies voor de Land- en Tuinbouwbelangen niet meer functioneerde, daar zij al vóór de oorlog niet meer bijeen was geroepen en de opengevallen plaatsen niet meer werden aangevuld. De memorie van toelichting bij de wet van 23 april 1923 vermeldde onder andere een Commissie van advies ter behartiging van Land- en Tuinbouwbelangen (Hand. 1946, p. 21/27).
Naar aanleiding van deze interpellatie nodigde burgemeester De Monchy op 8 maart 1946 verschillende Loosduiners uit, van wie verondersteld werd, dat zij bereid waren zitting te nemen in een commissie ter behartiging van de belangen van de inwoners van de voormalige gemeente Loosduinen. Deze commissie- aangeduid als de 'Commissie Loosduinen' - zou op een zo breed mogelijke basis moeten worden samengesteld uit diverse lagen van de Loosduinse bevolking. Omtrent de bevoegdheden van de commissie werd evenwel niets geregeld. De burgemeester was voorzitter en een hoofdambtenaar van de afdeling Statistiek en Voorlichting werd secretaris van de commissie. Op 20 maart werd deze informele commissie geïnstalleerd in de voormalige raadzaal van Loosduinen en de eerste vergadering vond plaats op 4 april 1946. Door de instelling van commissie Loosduinen behoefde de commissie van advies voor de land- en tuinbouwbelangen geen nieuw leven ingeblazen te worden.
Bij besluit van Burgemeester en Wethouders op 30 januari 1951 werd de Commissie Loosduinen officieel ingesteld als 'Adviescommissie voor het gebiedsdeel Loosduinen' en ontving zij haar reglement. In de meest ruime betekenis had de commissie de taak de belangen van Loosduinen bij het gemeentebestuur te behartigen. Zij deed dat door - gevraagd of ongevraagd - adviezen uit te brengen aan Burgemeester en Wethouders.
De Commissie Groot Loosduinen is een adviescollege aan burgemeester en wethouders. Zij is ingesteld bij besluit d.d. 28 september 1976.

Kenmerken

Datering:
1946-1985
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Commissie Loosduinen, sinds 1951 Adviescommissie voor het gebiedsdeel Loosduinen van de gemeente Den Haag
Omvang in m¹:
1,375
Auteur:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):