< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Binnenstad en Monume...
1041-01 Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Binnenstad en Monumenten gemeente Den Haag
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no.1 (raadsbesluit van 14 september 1970, bijlage no. 464) werd de Raadscommissie voor Openbare Werken en de Raadscommissie voor Verkeersaangelegenheden samengevoegd tot de nieuwe Raadscommissie voor Openbare Werken, Verkeer en Vervoer.
De werkkring van de raadscommissie bestond uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van: - aangelegenheden betreffende publieke werken, aanleg en onderhoud van openbare wegen, bouw en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, verkeersvoorzieningen, waaronder inbegrepen die betreffende verkeersinstallaties en parkeervoorzieningen en het openbaar vervoer; - bij het nemen van besluiten, welke zij krachtens delegatie van de gemeenteraad met betrekking tot verkeersmaatregelen nemen; - bij het beheer van de Dienst der Gemeentewerken.
In 1971 werd met de Verordening Openbaarheid Commissievergaderingen het beginsel van openbaarheid van vergaderingen van vaste raadscommissies ingevoerd (Verz. 1971 no. 4, raadsbesluit van 22 maart 1971; in werking getreden met ingang van 1 april 1971, bijlage no. 158). Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no. 1 (raadsbesluit van 7 januari 1974, bijlage no. 509) werd dit met de opneming van een nieuw artikel vastgelegd.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no. 1 (raadsbesluit van 13 september 1982, bijlage no. 434) naam van de Raadscommissie gewijzigd in Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer. De werkkring van de Raadscommissie bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van: - de stedelijke ruimtelijke ordening, het stedelijk verkeersbeleid, de openbare werken, de bouw/onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen; het openbaar vervoersbeleid, de milieuzorg, monumentenzorg en - voor wat betreft de andere gebieden dan stadsvernieuwingsgebieden: ontwikkeling en beheer van bestemmingsplannen, de project coördinatie, bouwplannen, wijkverkeersafwikkeling, aanschrijvingen, verbetering particuliere woningen, eigendomsverwerving en gronduitgifte; - bij het beheer van de Dienst der Gemeentewerken en de Dienst voor Stadsontwikkeling.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no. 1 (raadsbesluit van 12 mei 1986, bijlage no. 197) werd de naam van de Raadscommissie gewijzigd in Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumenten. De belangrijkste wijziging in de werkkring bestond uit het feit dat de ruimtelijke ordening over ging naar de werkkring van de Raadscommissie voor de Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (voorheen de Raadscommissie voor de Stadsvernieuwing). De werkkring van Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumenten bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van: - het stedelijk verkeersbeleid, de openbare werken, het openbaar vervoersbeleid, het parkeerbeleid en het monumentenbeleid; - het beheer van de Dienst der Gemeentewerken (exclusief sport- en badaccommodaties en centraal gebouwenbeheer).
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no. 1 (raadsbesluit van 14 september 1989, bijlage no. 295) werd de naam van de Raadscommissie gewijzigd in Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumenten. De werkkring van raadscommissie bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van: - het stedelijk verkeersbeleid, de openbare werken, het openbaar vervoersbeleid, het parkeerbeleid en het monumentenbeleid; - het beheer van de Dienst der Gemeentewerken (exclusief sport- en badaccommodaties en centraal gebouwenbeheer).
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verz. 1967 no. 1 (raadsbesluit van 3 mei 1990, bijlage no. 153) werd de naam van de Raadscommissie gewijzigd in Verkeer en Vervoer, Binnenstad en Monumenten. De werkkring van raadscommissie bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van: - het stedelijk verkeersbeleid; - de bevordering van het langzaam verkeer; - de openbare werken (exclusief het beheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte); - het openbaar vervoersbeleid; - het parkeerbeleid; - het monumentenbeleid en - de gecoördineerde aanpak (inclusief het grondbeleid en de ruimtelijke ordeningsprocedures) van de binnenstad (inclusief BANK-gebied en nieuw centrum).
Inventaris
Aanvulling

Kenmerken

Datering:
1970-1990
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Vaste Raadscommissie voor Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, sinds 1982 voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, sinds 1986 voor Verkeer en vervoer, Openbare werken en Monumenten, sinds 1990 voor Verkeer en Vervoer, Binnenstad en Monumenten
Omvang in m¹:
10,375
Auteur:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar