< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Vereniging van Administrateurs van Bedrijven

0929-01 Vereniging van Administrateurs van Bedrijven

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Vereniging van Administrateurs van Bedrijven der gemeente 's-Gravenhage is opgericht op 12 oktober 1920.
Op 4 november 1920 stelde de vereniging het reglement van orde vast. Dit werd op 5 februari 1976 gewijzigd.
Ten tijde van de oprichting van de vereniging bestonden weliswaar gemeentelijke bedrijven maar liet de inrichting van de administratie van die bedrijven veel te wensen over. De toenmalige gemeentewet verlangde een administratie volgens de beginselen die in 1851 waren vastgelegd. Slechts ten aanzien van het kasbeheer mocht sinds 1909 van die beginselen worden afgeweken. Dit model was ten enenmale onbruikbaar voor gemeentelijke bedrijven die werden geëxploiteerd als waren het bedrijven die behoren tot de particuliere markt. Met name het verkrijgen van inzicht in de vermogenspositie van een gemeentelijk bedrijf behoorde tot de onmogelijkheden zolang de administratie diende te worden gevoerd volgens de beginselen van de gemeentewet. Om tot dit inzicht te komen was invoering van de methode van dubbel boekhouden noodzakelijk.
In de jaren 1920 voerde het nieuwe artikel 122 van de gemeentewet de mogelijkheid in tot het voeren van een administratie die aan de behoeften van de gemeentelijke bedrijven voldeed.
Pas in 1931 ontstond de mogelijkheid het gehele financiële beheer van de gemeentelijke bedrijven af te scheiden van de algemene dienst. Bij de belangrijke herziening van de gemeentewet in 1931 werd ingevoerd het artikel 252 dat die mogelijkheid schiep. In de begroting van de algemene dienst van de gemeente kwamen nog slechts de geraamde batige of nadelige saldi van de bedrijven voor. In 1966 verviel artikel 122 en werd ingevoerd art. 127a beogende de scheiding van de boekhoud- en kassiersfunctie.
Over de positie van de administrateur van een gemeentelijk bedrijf is op te merken dat de functionaris verantwoordelijk is jegens burgemeester en wethouders met betrekking tot het opmaken van de rekening van het bedrijf. De directeur van het bedrijf tekent op de ontwerp-rekening slechts voor 'gezien'.
De in deze plaatsingslijst opgenomen stukken zijn deels afkomstig van degene die in 1991 was belast met het secretariaat van de vereniging. Op 27 mei 1999 overhandigde de scheidende controller van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de heer S.J. van Wijk, het Gemeentearchief een aantal tot dit archief behorende bescheiden die in deze plaatsingslijst zijn beschreven onder de voorlopige nummers 14 en hoger. Ten tijde van die overhandiging was het begrip 'administrateur' (van een gemeentelijke dienst in de zin van artikel 252 van de voormalige gemeentewet) reeds lang vervangen door dat van 'controller'.
In 2002 volgde een aanvulling met vergaderstukken en correspondentie van 1982-1990. Deze zijn chronologisch opgenomen in het archief.
Plaatsingslijst
12 Reglement van orde van de vereniging, 1959
0929-01 Vereniging van Administrateurs van Bedrijven
1 Plaatsingslijst
12
Reglement van orde van de vereniging, 1959
Datering:
1959
Uiterlijke vorm:
1 stuk

Kenmerken

Datering:
1919-1993
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging van Administrateurs van Bedrijven der gemeente 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
1,00
Auteur:
J. Vrolijk
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar