< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Coördinatiecommissie voor de zuivering gemeente 's-Gravenhage

0877-01 Coördinatiecommissie voor de zuivering gemeente 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Direct na de tweede wereldoorlog stelde de Militair Commissaris voor 's-Gravenhage op grond van het Zuiveringsbesluit (K.B. 13-1-1944, gewijzigd 2-8-1945) en op voordracht van het college van b. en w., zuiveringscommissies in voor de verschillende takken van dienst en de gemeentelijke instellingen. Tevens stelde hij een coördinatiecommissie in, bestaande uit een aantal voorzitters van zuiveringscommissies. De coördinatiecommissie zou alle adviezen van de zuiveringscommissies beoordelen en zonodig herzien om een consistent beleid hierin te voeren.
Op 4 juli 1945 wordt al door het college medegedeeld dat de zuiveringscommissies zijn ingesteld. Ze gingen met grote voortvarendheid aan het werk want nog geen jaar later (21-6-1946) worden de leden bedankt voor het vervullen van de taak die ze "reeds geruime tijd geleden" beëindigd hebben.
In verband met een eventueel oorlogsverleden van nieuw aan te nemen personeel en voor de behandeling van "zeer bijzondere" gevallen, wordt op 20-7-1946 door het college de Zuiveringscommissie voor het personeel der gemeente 's-Gravenhage ingesteld. Deze commissie rondt de werkzaamheden van de Coördinatiecommissie af. Haar weinige resterende taken worden op 15-10-1956 overgenomen door de Commissie Toelaatbaarheid gemeentepersoneel.
Het archief werd in 1984 geheel verward met de zuiveringsbescheiden van het gemeentebestuur naar het Gemeentearchief overgebracht. De oorzaak van de vermenging bleek te liggen bij een circulaire van b. en w. van 29-7-1952 aan alle gemeentelijke instellingen. Hierin werd opgeroepen tot overdracht aan de Zuiveringscommissie van alle bescheiden m.b.t. zuivering van gemeentepersoneel. Hierbij bevonden zich dus ook stukken afkomstig van de verschillende "dienst"zuiveringscommissies uit 1945. Bovendien werden de zuiveringspapieren van het gemeentebestuur voor het gemak samen met die van de commissie opgeborgen. De verschillende archieven zijn door de inventarisator gescheiden. Stukken betreffende rechtsherstel, herplaatsing van gezuiverd personeel e.d. bevinden zich dan ook in het archief van het gemeentebestuur (bnr. 0610-01), omdat dit geen taak van de commissie was.
De stukken zijn pas openbaar als de betrokken personen de leeftijd van 100 jaar zouden hebben bereikt.

Kenmerken

Datering:
1945-1956
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Coördinatiecommissie voor de zuivering van de gemeente 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
4,375
Auteur:
R. Grootveld (1992)
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar