< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze

0507-01 Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Gemeentelijk bureau voor beroepskeuze werd ingesteld bij raadsbesluit van 26-1-1920 en geopend op 15-9-1921 met als taak: de voorlichting bij keuze van scholen en beroep voor jongeren en bij keuze van studie of beroepsverandering bij ouderen. Vóór 1919 was er alleen sprake van particulier initiatief op dit terrein.
Op 27-12-1920 benoemde het college van b. en w. een Commissie voor de beroepskeuze, met als secretaris een ambtenaar van de afdeling Arbeid (later Sociale Zaken) van de gemeentesecretarie. De 'leider' van het voormalige particuliere bureau werd lid van de commissie, die onder toezicht van het college van b. en w. de leiding kreeg over het gemeentelijke bureau. Aanvankelijk werden alle verzoeken om inlichtingen omtrent beroepskeuze door de volledige commissie behandeld; geleidelijk ging de commissie er toe over om alleen moeilijke gevallen te behandelen en de gewone zaken aan de ambtenaren van het bureau over te laten.
Het bureau was tijdelijk gehuisvest aan de Prinsegracht 7 en later op nummer 1, totdat het introk bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan de Prinsegracht 65. In september 1940 werd de Gemeentelijke Arbeidsbeurs omgezet in een Rijksarbeidsbureau met een afdeling voor beroepskeuze. Het gemeentelijke bureau bleef echter bestaan en verhuisde in februari 1942 naar de Grote Markt 8. Op 31-8-1944 werd het overgenomen door een Duitsgezinde leiding en door het massaal wegblijven van het personeel werd het in feite opgeheven. Na de oorlog werd het bureau als gemeentelijke instelling heropend op 1-9-1945.
De commissie voor de beroepskeuze, die tijdens de oorlog wel was blijven bestaan, werd m.i.v. 2-3-1965 opgeheven; het college van b. en w. stelde echter op 4-2-1966 een nieuwe bredere Commissie voor beroepskeuze en beroepenvoorlichting in, bestaande uit vertegenwoordigers van particuliere en gemeentelijke instanties. Na 1971 kwam deze commissie niet meer bijeen en zij is op 21-12-1979 opgeheven. De directeur van het bureau was secretaris van de commissie.
Het gemeentelijk bureau werd tenslotte per 19-06-1985 geprivatiseerd en opgenomen in de Stichting Bureau voor beroepskeuze en studie-informatie.
Het archief van het bureau en de tweede commissie werden in 1978 en 1989 naar het Gemeentearchief overgebracht. Het archief van de eerste commissie kwam in 1982.
Literatuur: zie de catalogus van de bibliotheek van het Gemeentearchief voor o.a. de jaarverslagen en gedenkschriften t.g.v. jubilea.

Kenmerken

Datering:
(1920) 1921-1985
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van het Gemeentelijk Bureau voor voorlichting bij beroepskeuze, sinds 1948 het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze en de Commissies voor beroepskeuze
Omvang in m¹:
4
Auteur:
Ronald Grootveld
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar
Categorie: