< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Kadastrale registers van de gemeenten 's-Gravenhage en Loosduinen

0496-01 Kadastrale registers van de gemeenten 's-Gravenhage en Loosduinen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het kadaster
Het archief
Inventarisatie
Toelichting
Plaatsingslijst
3. Registers Gemeente Loosduinen 1832-ca. 1970
0496-01 Kadastrale registers van de gemeenten 's-Gravenhage en Loosduinen
1. Plaatsingslijst
3.
Registers Gemeente Loosduinen 1832-ca. 1970
De gemeente Loosduinen werd in 1923 samengevoegd met 's-Gravenhage maar bleef als kadastrale gemeente bestaan. De indeling van de stukken is als voor Den Haag.
Er zijn twee belangrijke afwijkingen:
In tegenstelling tot de Haagse registers zijn de leggers van Loosduinen niet in verschillende series ("afdelingen") onderverdeeld. Er bestaat per periode slechts één serie.
In 1877 vond in Loosduinen een hermeting plaats, die gepaard ging met een volledige vernieuwing van de administratie. Perceelsaanduidingen van voor dat jaar corresponderen dan ook niet met die van daarna. De artikelnummers waaronder de eigenaren voor 1877 vermeld staan, vormen evenmin aansluiting bij die van de periode erna. Onderzoek in beide perioden betekent daarom dat men in beide gevallen eerst de kadastrale plans moet raadplegen om via de perceelnummers toegang tot de administratie te krijgen.
N.B. In een aantal gevallen zijn delen van de oorspronkelijke Loosduinse kadastrale gemeente overgeheveld naar de kadastrale administratie van Den Haag. De belangrijkste vindt men in de schema's aangegeven.