< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Dienst der Gemeentewerken Den Haag: Bestekken
0484-07 Dienst der Gemeentewerken Den Haag: Bestekken
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Werken in opdracht van de gemeente moesten worden aanbesteed door middel van een bestek met de omschrijving van de werkzaamheden en de bijbehorende voorwaarden. In de loop der jaren komen er steeds vaker tekeningen bij de bestekken voor. De bestekken werden gemaakt in opdracht van de stadarchitect, vanaf 1874 van de directeur Gemeentewerken.
De serie bestekken voor het uitvoeren van openbare werken die in deze archieftoegang is beschreven, is voor het overgrote deel in 1957-1958 overgedragen door de Dienst Gemeentewerken. De serie is in feite een verzameling omdat je de bestekken met tekeningen ook zou mogen verwachten in de objectdossiers in het archief van Gemeentewerken. De bestekken zijn in de loop van de tijd (mondjesmaat) aangevuld met losse aanwinsten en met bestekken die al bij het Gemeentearchief aanwezig waren. De bestekken werden gedrukt in een kleine oplage maar konden op die manier op allerlei plekken terecht komen.
Bestekken uit de periode 1851-1915 bevonden zich al in het archief van het Gemeentebestuur t/m het overbrengingsjaar 1915. Ze zijn opgenomen in toegangnr. 0353-01, inventarisnummers 2542-2592.
De tekeningen bij de bestekken werden gemaakt op doorzichtig materiaal, zogenaamde calques, die konden worden gebruikt om een blauwdruk, later lichtdruk op papier van te maken. Een selectie van de calques uit de periode 1877-1934 wordt bij het Gemeentearchief beheerd onder toegangnummer 0484-08.
De index op de bestekken betreft de periode 1876-1956. De bestekken 1851-1875 zijn beschreven in toegangnr. 0353-01 bijlage 1.
In de studiezaal kunnen de aanwezige bestekken worden aangevraagd onder vermelding van het doosnummer, jaartal en besteknummer.
Index op de bestekken 1876-1956

Kenmerken

Datering:
1876-1971
Beschrijving:
Plaatsingslijst van de Bestekken van de Dienst der Gemeentewerken van Den Haag.
Dit archief is nog niet (volledig) geïnventariseerd. Een gepubliceerde index en magazijnlijst bieden wel toegang tot het archief. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen via haagsgemeentearchief@denhaag.nl.
Omvang in m¹:
15
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Categorie: