< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Raadscommissie Gasbedrijf en Electriciteitsbedrijf gemeente Den Haag

0452-02 Raadscommissie Gasbedrijf en Electriciteitsbedrijf gemeente Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Met de Verordening regelende de werkkring van een vaste commissie voor onderwerpen rakende de gasfabriek, werd de Raadscommissie der Gemeentegasfabriek ingesteld (raadsbesluit van 30 december 1879, Verzameling no. 491). De werkkring van de raadscommissie bestond uit: - het uitbrengen van rapport omtrent alle aangelegenheden de gasfabriek rakende, die hetzij door Burgemeester en Wethouders, hetzij door de Raad in hare handen gesteld worden; - het ontwerpen en indienen aan de Raad van alle zodanige voorstellen de gasfabriek rakende, als haar in het belang van die inrichting wenselijk mocht voorkomen.
Volgens de Verordening vaste Raadscommissies 1883 Verzameling no. 553 (raadsbesluit van 6 maart 1883) bestond de werkkring van de raadscommissie uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in: - het beheer van de exploitatie van de gasfabriek; - het toezicht op het beheer en onderhoud van de werken, leidingen en gebouwen van die inrichting.
Burgemeester en Wethouders achtten het ook wenselijk om in zaken betreffende de elektrische stroomlevering door de gemeente te worden bijgestaan door een vaste raadscommissie. Het meest praktische was om deze onder te brengen in de raadscommissie van de Gemeentegasfabriek.
Met de wijziging van Verordening vaste Raadscommissies 1883 Verzameling no. 553 (raadsbesluit van 21 januari 1902, bijlage no. 38) werd de naam van de raadscommissie gewijzigd in raadscommissie van de Gemeentefabrieken voor Gas en Electriciteit. De werkkring van de raadscommissie bestond toen uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in: - het beheer van de exploitatie van de gasfabrieken en de fabriek electriciteit; - het toezien op het beheer en onderhoud van de werken, leidingen en gebouwen van die inrichtingen. Vanaf 1905 werd de raadscommissie ook wel Commissie van de Lichtfabrieken genoemd.
Met de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1926 no.10 (raadsbesluit van 16 augustus 1926, bijlage no. 605) bestond de werkkring van de Raadscommissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en Gemeentelijk Electrisch Bedrijf uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in: - het beheer van het Gemeentelijk Gasbedrijf en Gemeentelijk Electrisch Bedrijf en de ten behoeve van die bedrijven gebezigde of te bezigen werken en gebouwen.
In 1962 waren er zeven raadscommissies van bijstand in de sector die viel onder de wethouder van Economische Zaken. Op grond van praktische overwegingen stelden Burgemeester en Wethouders voor enkele van deze raadscommissies samen te voegen. Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1926 no.10 (raadsbesluit van 24 september 1962, Bijl. no. 546) werd de Raadscommissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en de Raadscommissie voor de Duinwaterleiding samengevoegd tot de nieuwe Raadscommissie voor de Produktiebedrijven.
Inventaris
Bijlage I

Kenmerken

Datering:
1880-1962
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Raadscommissie der Gemeentegasfabriek, sinds 1902 der Gemeentefabrieken voor Gas en Electriciteit, vanaf 1905 zich ook noemende Commissie der Lichtfabriek, sinds 1926 voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, sinds 1946 voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf
Omvang in m¹:
2,75
Auteur:
L.J.A. Pennings en R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar