< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Raadscommissie voor de Belastingen gemeente 's-Gravenhage

0442-01 Raadscommissie voor de Belastingen gemeente 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeentelijke inkomsten in de Gemeentewet van 1851 maakten het noodzakelijk de reeds bestaande regelingen daaraan te toetsen. Bovendien schreef art. 291 van de wet voor, dat alle plaatselijke belastingen binnen vijf jaar moesten worden herzien. De gemeenteraad stelde daarom op 3 februari 1852 een vaste raadscommissie belast met het herzien van alle plaatselijke belastingen in.

De raadscommissie had tot taak het ontwerpen van verordeningen betreffende de invoering van plaatselijke belastingen ingevolge art. 238 van de Gemeentewet en de toetsing van de bestaande belastingen. In 1858 waren de werkzaamheden voltooid.

Bij raadsbesluit van 28 december 1858 werd besloten dat de raadscommissie zou blijven voortbestaan als raadscommissie voor de Belastingen. De taak van de raadscommissie bestond uit het ontwerpen van verordeningen e.d. betreffende de belastingen en het doen van voorstellen tot verbetering van de invordering.

Op 9 januari 1883 besloot de gemeenteraad de raadscommissie voor de Belastingen samen te voegen met de raadscommissie ter voorbereiding van Financiële Onderwerpen tot één vaste raadscommissie voor de Gemeentefinanciën.

Met het vaststellen van de Verordening vaste Raadscommissies, verzameling 1883, no. 553 (raadsbesluit van 6 maart 1883; in werking getreden met ingang van 1 april 1883) werd de raadscommissie voor de Belastingen opgeheven.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1852-1867
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Raadscommissie belast met het herzien van alle Plaatselijke Belastingen, sinds 1858 voor de Belastingen, van de gemeente 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
0,125
Auteur:
L. Fledderus en R.A.M. Vernooij (2004)
Openbaarheid:
Geheel openbaar