< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Burgerlijk Armbestuur 's-Gravenhage

0410-01 Burgerlijk Armbestuur 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1770 werden de buitenarmen of algemene armen van de Gereformeerde diaconie gesepareerd; voor hun verzorging werd toen het Burgerlijk Armbestuur gesticht. In 1861 en volgende jaren werd de dienst in overeenstemming met de nieuwe armenwetgeving gereorganiseerd. In 1921 vond eveneens een belangrijke reorganisatie plaats, krachtens raadsbesluit van 11 april 1921. De naam werd toen gewijzigd in "Gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon". 6 augustus van dat jaar verhuisde men naar de Prinsegracht 25. De naam "Gemeentelijke dienst voor Sociale Belangen" is van 1946.
In de loop der jaren was reeds een belangrijk deel van het archief van het Burgerlijk Armbestuur naar de Gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht en voorlopig geordend. Nadat in 1958 nog belangrijke bestanddelen, onder andere de notulenboeken 1900-1918 waren ontvangen werd een meer definitieve ordening beproefd.
Voor de geschiedenis van deze instelling in de 18e en 19e eeuw raadplege men: Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland, 3e deel, gemeente 's-Gravenhage. A'dam, 1897.
De inventarisatie werd ter hand genomen door de heer mr. J.E.J. Geselschap, die na enige maanden in november 1958 dit werk onvoltooid moest achterlaten wegens vertrek naar elders. De heer G. 't Hart zette de inventarisatiearbeid voort, waarbij tijdens de bewerking van het laatste gedeelte nog verscheidene wijzigingen in de voorlopige opzet noodzakelijk bleken. De inventarisatie werd in de loop van 1959 beëindigd en het archief materieel verzorgd.
In het archief van de Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon (bnr. 0502-01) zijn enkele documenten aangetroffen afkomstig van het Burgerlijk Armbestuur. Deze zijn als inv.nrs. 954-961 opgenomen in deze inventaris.
Indexen op persoonsnamen
Inventaris
Bijlage

Kenmerken

Datering:
1770-1921 (1923)
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Burgerlijk Armbestuur van 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
22
Auteur:
J.E.J. Geselschap en G. 't Hart (1959)
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):