< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Generaal Postcomptoir 's-Gravenhage

0136-01 Generaal Postcomptoir 's-Gravenhage

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1747 kwamen de posterijen tengevolge van de afschaffing van de pachten onder het beheer van de generaliteit. Van toen af kwam deze tak onder het beheer van de commissarissen van de staten van de verschillende provincies. De aanzet tot centralisatie van de posterijen werd gegeven door Den Haag dat op 21 juni 1747 aan de stadhouder het recht aanbood om in vacant komende posterijen te voorzien. De Prins droeg de posterijen op aan de Staten van Holland om een nieuwe bron van inkomsten te scheppen. Op 22 februari 1749 benoeming van commissarissen der Staten van Holland tot het werk der posterijen. Invoering van de Statenpost op 1 juli 1752 met een centrale commissie van vijf leden bijgestaan door een secretaris en ontvanger. De oude regeling bleef, maar werd ondergeschikt aan deze commissie. Oprichting van centrale postkantoren in Amsterdam, Den Haag en Dordrecht en samenvoeging van de daar werkzame groepen bestellers tot een corps, onttrekken van het brievenvervoer aan vreemde invloed.
Bij resolutie van 2 december 1756 werden alle vreemde posterijen op Hollands territoir, die niet rustten op verdragen, verboden. Met de posterijen in de overige provincies werden verdragen gesloten die aan Holland grote invloed, zo niet het geheel beheer der posterijen op Hollands gebied verzekerde. Op 22 oktober 1755 zijn de, tot zolang bij de commiezen aan huis gelaten, posterijen in één gebouw in Den Haag samengebracht: het generaal postcomtoir, na 1795 Bataafsche posterij genoemd. Bij besluit van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 6 december 1802 werden 7 commissarissen benoemd, die alle gezag, directie en administratie van de posterijen kregen. Het land werd in 7 departementen verdeeld. Bij decreet van 2 oktober 1807 werd het rijk verdeeld in 5 arrondissementen met inspecteurs. De leiding berustte bij de directeur-generaal en raden der Koninklijke Posterijen. Vanaf mei 1808 was het centraal postbestuur in Amsterdam. In 1811 werd de Franse postorganisatie ingevoerd.
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1752-1808
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Hoofdcommiezen van de Departementen van het Generale Postkantoor te 's-Gravenhage
Omvang in m¹:
0,125
Auteur:
A.M.J. de Haan (1979)
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):