< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Comité 'Den Haag werkt weer'

0027-01 Comité 'Den Haag werkt weer'

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op initiatief van de Heer L. Buurman als wethouder van Sociale Zaken verenigden zich op 16 april 1937 vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties tot een Algemeen Comité ter bestrijding der werkloosheid door een in te stellen 'Meer Werk' actie. Van dit Algemeen Comité trad de burgemeester van 's-Gravenhage op als erevoorzitter. Er werd een Uitvoerend Comité en een Dagelijks Bestuur samengesteld. Dit Dagelijks Bestuur bestond uit de wethouder van Sociale Zaken, een hoofd-ingenieur bij de gemeente en een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het Uitvoerend Comité vormde de schakel tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Comité.
Er werden prijsvragen uitgeschreven voor slagzinnen en reclamebiljetten, ook werden sluitzegels ontworpen. De gemeentelijke Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting ontwierp een folder, waarin de burgerij aangespoord werd werk te laten verrichten. Op de daarbij gevoegde antwoordkaart kon men opgeven voor hoeveel geld men werk wilde laten verrichten. Op 11 september 1937 werd de grote propaganda-actie ingezet met het aanplakken van een proclamatie van de burgemeester en het in werking stellen van een draaiende molen op het Buitenhof. Deze molen, circa 9 meter hoog en een getrouwe copie van een bestaande molen, was gebouwd door de leerlingen van de gemeentelijke vakcursussen en werd door een motor gedreven. Eind september 1937 steeg op het Malieveld een luchtballon op vanwaar uit strooibiljetten werden uitgeworpen. De sluitingsvergadering van het Algemeen Comité werd op 18 december 1937 in de Raadszaal gehouden. Aan bijdragen was een bedrag van f. 6439,- (waaronder f. 1000,- van de gemeente) ontvangen, terwijl voor f. 639.000,- werkopdrachten waren gegeven.
Het archief van het Comité werd aan de gemeente 's-Gravenhage geschonken.

Kenmerken

Datering:
1936-1938
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het comité 'Den Haag werkt weer'
Omvang in m¹:
0,25
Auteur:
A.M.J. de Haan (1979); C. Hakil (2007)
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Categorie:
Archiefvormer(s):