De indexen op de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) zijn gescand. Deze zijn niet doorzoekbaar via het Personenoverzicht.

Zoeken in de Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 0377-01

Wat zijn de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB)?

Vóór 1811 bestond er nog geen Burgerlijke Stand. Tot deze tijd werden dopen, trouwen en begraven geregistreerd door de kerk of de lokale overheid. Later werden de registers van de kerken door de overheid ingenomen om te dienen als basis voor de Burgerlijke Stand. Zij vormen nu de verzameling DTB‑registers. 

dopen

1605-1811

trouwen

1598-1811

begraven

1620-1811

De DTB-registers geven niet dezelfde informatie als de Burgerlijke Stand. Zo vindt u de datum van doop of begrafenis, niet de geboorte-, of overlijdensdatum. De gegevens in de DTB-registers zijn daarnaast niet altijd betrouwbaar.  Alle personen die worden genoemd bij de inschrijvingen in de DTB, behalve de getuigen, zijn opgenomen in deze index.

Zoekhulpen doop-, trouw- en begraafregisters

Hieronder vindt u als voorbeeld een zoekhulp voor het vinden van een doopinschrijving. Het zoeken naar een trouw- of een begraafinschrijving werkt ongeveer hetzelfde.

Welke gegevens zijn ondergebracht in de index op de doop-, trouw- en begraafregisters?

Een overzicht van de DTB-registers vindt u in de inventaris 0377-01 Doop-, trouw- en begraafboeken 's-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen. Hierin staat per kerk welke registers bij het Haags Gemeentearchief aanwezig zijn.

In deze index zijn de volgende archieven (deels) opgenomen.:

  • 0321-01, Archief van de secretaris, registers betreffende de impost op het trouwen en begraven, 1695-1805, inv. nrs. 1-36.
  • 0323-01, Ontvanger van het recht op successie, registers van aangegeven lijken, 1806-1811. inv. nrs. 1-8. 
  • 0351-01, Rechterlijke archieven 's-Gravenhage, registers van ondertrouw 1598-1811.  inv. nrs. 738-785,
  • 0377-01, Doop-, trouw- en begraafboeken 's-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen, 1598-1823

Afkortingen

In de index van de doop-, trouw- en begraafregisters komen de volgende afkortingen voor:

b.g.w.a.

beiden geboren en wonende alhier

b.w.a.

beiden wonende alhier

j.d.

jongedochter (nog niet eerder gehuwd geweest zijnde vrouw)

j.m.

jongeman (nog niet eerder gehuwd geweest zijnde man)

Wed(r).

weduwe/weduwnaar 

Q.O.R.S.

geQualificeerde tot de Ontvangst van het Recht van Successie (archief 0323-01)

O.I.T.B.

ontvanger van de Impost op Trouwen en Begraven (archief 0321-01)

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het zoeken naar personen of wilt u advies over uw (stamboom- of familie)onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.