In opdracht van de Academie zijn rond 2015 met behulp van vrijwilligers de namen van de leerlingen van de Academie uit de periode 1821-1989 geïndexeerd. Dit op basis van scans van de oorspronkelijke leerlingenadministratie. Na een intensieve controleslag en aanvulling door het Haags Gemeentearchief, zijn de scans en de index in 2024 gepubliceerd.

Zoeken in het personenoverzicht 

De huidige Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is ontstaan in 1821. Na een samenvoeging van de in 1682 opgerichte Vrije Haagsche Teeken-Academie en het Genootschap voor Bouwkunde werd in dat jaar de Stads-Teekenacademie opgericht. In 1859 werd deze onderwijsinstelling omgezet in de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. Het toevoegsel Technische Wetenschappen werd in de 20ste eeuw nauwelijks meer gehanteerd, hoewel tot 1989 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten een HTS-afdeling voor bouwkunde verbonden bleef.

De leerlingenadministratie is onderdeel van het archief van de Academie van beeldende kunsten (0058-01). Gegevens uit de volgende inventarisnummers zijn in de index opgenomen:

25-39 en 116-131 periode 1823-1838  
217-289 periode 1839-1858  
397-488 en 492 periode 1868-1900  
503 periode 1820-1821  
641-670 periode 1909-1976 (dag- en avondopleiding)
933-955 periode 1900-1909  
1104-1132 periode 1920-1986 (dagopleiding)
1402-1428 periode 1962-1989 (fotografie en fotonica)

Tips en weetjes

Leerlingenregistratie uit de jaren 1822 en 1859-1867 ontbreken.

Aan de index zijn ook de namen van de leerlingen van het genootschap voor bouwkunde, een voorganger van de academie, uit 1820 opgenomen.

Vanaf ca. 1915 zijn kaartsystemen gebruikt. Die bevatten vaak ook een foto van de leerling. De scans worden pas gepubliceerd als de leerling 100 jaar oud is of wanneer kan worden aangetoond dat deze is overleden.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.