De Hinderwet (1875), vanaf 1993 de Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen bij mogelijke hinder, schade of gevaar voor de omgeving bij de gemeente een vergunning aan te vragen. Het gaat hierbij om gebruik van technische installaties als bijvoorbeeld stoommachines, elektromotoren, compressoren, opslagtanks, pijpleidingen, pompen en turbines.

Hinderwetvergunning

Haagse vergunningdossiers

De Haagse vergunningdossiers zijn meestal op adres geordend maar vóór 1937 ook vaak op datum. Gelukkig zijn er indexen op adres over de periode 1875-1952 en 1953-1987. Deze papieren kaartsystemen zijn op microfilm gezet en in 2024 gedigitaliseerd. De indexen zijn onderdeel van het archief Gemeentebestuur 1953-1990, toegangnr. 0828-01 inventarisnummer 12723.

Vergunningen afgegeven door de voormalige gemeente Loosduinen 1875-1923 zijn opgenomen in het archief van Gemeentebestuur Loosduinen, toegangnr. 0374-01 inv.nr. 2206 e.v.. Een lijst van vergunningen wordt bewaard in archief Gemeentebestuur Den Haag, toegangnr. 0828-01 inv.nr. 12723Y.

Tips en weetjes

Uitgebreide informatie over de hinderwetdossiers is opgenomen in de inleiding bij  toegang 1426-01 Dienst Stadsbeheer : hinderwetvergunningen.

Het is aan te raden altijd eerst de index te raadplegen om te zien of er een vergunning is afgegeven. Daarna kan het dossier worden opgezocht.

De vergunningen en tekeningen bevinden zich in verschillende archieven:

Vergunningen verleend vanaf 1952, die in 2012 nog geldig waren, zijn nog niet overgedragen aan het HaagsGemeentearchief.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.