In Den Haag sloot de Magistraat in 1770 een overeenkomst met de Hervormde diaconie waarbij een scheiding werd aangebracht tussen armlastigen verzorgd door de overheid en door de kerk. De stadsarmen werden voortaan door het Burgerlijk Armbestuur verzorgd. De namen van de bedeelden zijn in 1983 geïndexeerd door Sv.E. Veldhuijzen en zijn in 2023 opgenomen in het Personenoverzicht.

Bedeelden Burgerlijk armbestuur 1770-1860

Zoeken in het Personenoverzicht

In het Personenoverzicht zijn de namen opgenomen van armen genoemd in de inventarisnummers 24, 31-39, 99, 108, 115, 137-138, 140-141, 151-153, 155-156, 298-299, 302 en 802 van het archief van het Burgerlijk Armbestuur, toegangnummer 0410-01. Ook zijn de namen verwerkt uit het register van voor rekening van het armbestuur in het diaconiegesticht opgenomen personen, archief van de Diaconie der hervormde gemeente, toegangnummer 0133-01, inventarisnummer 1080, periode 1770-1793.

Een uitgebreide inleiding over bedeling door de stad is opgenomen in de oorspronkelijke index, toegevoegd aan de inventaris van het archief van het Burgerlijk Armbestuur, toegangnummer 0410-01 Indexen op persoonsnamen.

Tips en weetjes

De administratie bevat uitgebreide informatie over leeftijd, herkomst, woonplaats en gebreken van de bedeelden.

Te vondeling gelegde kinderen zijn te vinden via het zoekwoord ‘vondeling’. Enkelen die vanaf 1780 te werk waren gesteld in het werkhuis van Albert de Haas aan de Hekkelaan zijn te vinden met het zoekwoord ‘werkhuis’.

De armen betreffen vaak niet in Den Haag geboren mannen en/of hun vrouwen.

Verzorgers zijn in de index opgenomen, de namen van commandanten van oud-militairen niet.

Onechte kinderen kunnen zowel onder de naam van de vader als die van de moeder voorkomen. Veel kinderen blijken buiten het huwelijk geboren te zijn, ook al lijkt hun doopinschrijving anders te suggereren.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw onderzoek? Bezoek onze studiezaal. Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder. Of neem per e-mail of telefonisch contact met ons op.