Meer weten over personen, huizen of de geschiedenis van Den Haag? In de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief vindt u onder andere boeken, tijdschriften, kranten en artikelen. Dit materiaal helpt u bij uw onderzoek.

De bibliotheek in het depot

Bibliotheekmateriaal op de studiezaal aanvragen en bekijken

Vraag het bibliotheekmateriaal aan op de studiezaal bij een medewerker. Bekijk daarna het bibliotheekmateriaal op de studiezaal. U mag het materiaal niet lenen.

Overzicht van het bibliotheekmateriaal

Bekijk het overzicht van alle bibliotheekmaterialen in de bibliotheekcollectie.

Voor gedetailleerd zoeken kunt u ook de online catalogus gebruiken.

Overzicht gedrukte boeken 1540-1800

Een overzicht van gedrukte boeken uit de periode 1540-1800 vindt u ook op een andere website. Dit overzicht staat op website van de Koninklijke Bibliotheek en heet de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN). 

Zoek in de Short Title Catalogue.

Bibliotheekmateriaal online bekijken

Een deel van het bibliotheekmateriaal bekijkt u online:

Boeken, handschriften en wijkkranten

Sommige boeken, handschriften en wijkkranten zijn digitaal in te zien. Het gaat vooral om kwetsbaar bibliotheekmateriaal.

Bekijk het gedigitaliseerde bibliotheekmateriaal.

Jaarverslagen en handelingen van de gemeenteraad

De jaarverslagen en de handelingen van de gemeenteraad geven een overzicht van wat er in een jaar in de gemeente Den Haag is gebeurd. De jaarverslagen uit de jaren 1851-1955 vraagt u aan op de studiezaal.

De handelingen van de gemeenteraad uit de jaren 1851-2005 kunt u daar ook aanvragen. Dit zijn de verslagen van de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad.

We werken dit jaar aan een nieuw systeem om de jaarverslagen en handelingen weer digitaal aan te bieden.

Informatie in de jaarboekjes Die Haghe

Informatie over de geschiedenis van Den Haag, overleden Hagenaars, gebouwen, straatnamen vindt u in de jaarboekjes van Die Haghe. Die Haghe is de Geschiedkundige Vereniging van Den Haag. Sinds 1889 geeft Die Haghe de jaarboekjes uit. De jaarboekjes uit de periode 1889 tot nu kunt u aanvragen op de studiezaal.

We werken dit jaar aan een nieuw systeem om de jaarboekjes van de geschiedkundige vereniging Die Haghe weer digitaal aan te bieden.

Haagse kranten voor onderzoek

Het Haags Gemeentearchief heeft een verzameling kranten. Onder andere Haagse kranten. Gebruik deze bijvoorbeeld voor uw onderzoek naar personen.

Lees meer over de kranten.

Verouderd taalgebruik in collecties

Lees meer over hoe wij omgaan met verouderd taalgebruik in onze collecties dat mogelijk als beledigend kan worden ervaren.