Meer weten over personen, huizen of de geschiedenis van Den Haag? In de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief vindt u onder andere boeken, tijdschriften, kranten en artikelen. Dit materiaal helpt u bij uw onderzoek.

De bibliotheek in het depot

Bibliotheekmateriaal op de studiezaal aanvragen en bekijken

Vraag het bibliotheekmateriaal aan op de studiezaal bij een medewerker. Bekijk daarna het bibliotheekmateriaal op de studiezaal. U mag het materiaal niet lenen.

Overzicht van het bibliotheekmateriaal

Overzicht gedrukte boeken 1540-1800

Een overzicht van gedrukte boeken uit de periode 1540-1800 vindt u ook op een andere website. Dit overzicht staat op website van de Koninklijke Bibliotheek en heet de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN). 

Bibliotheekmateriaal online bekijken

Een deel van het bibliotheekmateriaal bekijkt u online:

Boeken, handschriften en wijkkranten

Sommige boeken, handschriften en wijkkranten zijn digitaal in te zien. Het gaat vooral om kwetsbaar bibliotheekmateriaal.

Jaarverslagen en handelingen van de gemeenteraad

De jaarverslagen van de gemeente en de handelingen van de gemeenteraad geven een overzicht van wat er in een jaar in de gemeente Den Haag is gebeurd.

  • De handelingen van de gemeenteraad uit de jaren 1851-2005 vraagt u aan op de studiezaal. Dit zijn de verslagen van de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad.
  • De jaarverslagen van 1851 tot en met 1955 zijn digitaal te bekijken.

Informatie in de jaarboekjes Die Haghe

Informatie over de geschiedenis van Den Haag, overleden Hagenaars, gebouwen, straatnamen vindt u in de jaarboekjes van Die Haghe. Die Haghe is de Geschiedkundige Vereniging van Den Haag. Sinds 1889 geeft Die Haghe de jaarboekjes uit.

Haagse kranten voor onderzoek

Het Haags Gemeentearchief heeft een verzameling kranten. Onder andere Haagse kranten. Gebruik deze bijvoorbeeld voor uw onderzoek naar personen.

Verouderd taalgebruik in collecties

Lees meer over hoe wij omgaan met verouderd taalgebruik in onze collecties dat mogelijk als beledigend kan worden ervaren.